NYHETER 2021-08-19 KL. 13:28

Ungdomar får själva fatta beslut om vaccination

Av Anneli

Ungdomar får själva fatta beslut om vaccination

VACCINERAD. Allt fler yngre blir vaccinerade mot Covid-19.
Foto: PROSTOCK-STUDO/ADOBE

Mognad hos 16-åring trumfar vårdnadshavarnas åsikt

Nu är vaccinationen av unga 16-18 år i full gång. Med start i förra veckan är det nu möjligt för alla födda 2005 eller tidigare att boka tid för vaccination mot covid -19.

I en del regioner krävs det vårdnadshavarnas samtycke för att de unga ska få vaccinera sig, i andra regioner görs en bedömning om tonåringen är mogen att själv fatta beslut eller inte. Här i region Stockholm har man valt ett mellanting.

Region Stockholm har bestämt sig för att kräva vårdnadshavarnas samtycke – men om föräldrarna säger nej, och tonåringen ändå vill vaccinera sig, ska en mognadsbedömning göras på plats av vårdpersonalen.

Förra veckan skickades brev med samtyckesblanketter och hälsodeklaration ut till vårdnadshavarna för regionens cirka 65000 berörda ungdomar. Redan de första dagarna hade en fjärdedel bokat tid för vaccination.

Det var i slutet av juni som Folkhälsomyndigheten sänkte den rekommenderade åldersgränsen för vaccination mot covid-19 från 18 till 16 år. Vaccinet som erbjuds är Pfizer-Biontechs eller Modernas vaccin som båda är godkända från tolv års ålder.

Rätt att bestämma själv
Att låta en ung person som ännu inte är myndig själv fatta beslut kring sin hälsa är inget unikt för just covid -19-vaccin. Vården jobbar hela tiden med dessa frågor när det gäller äldre ungdomar. Samma sak gäller till exempel vid förskrivning av p-piller.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som har gett ut anvisningar kring hur regionerna kan tolka de regler och lagar som gäller kring vaccination, just kring covid-19 och utifrån barns stärkta rättigheter kring delaktighet i beslut om sin egen hälsa.

– Region Stockholm har valt att följa den rekommendation som SKR har tagit fram. Den innebär att huvudregeln är skriftligt samtycke från båda vårdnadshavare, en underskrift räcker om man har ensam vårdnad, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare vid regionen.

I och med att ett barn född 2005 har rätt att själv bestämma om sin vaccination, så kan det bli så att ett barn bestämmer sig för att vaccinera sig, mot föräldrarnas vilja och att föräldrarnas bestämmanderätt så att säga sätts ur spel. Hur ser regionen på detta?

– Unga har rättigheter att besluta om sin egen hälsa. Dessa rättigheter ska vägas mot vårdnadshavarnas bestämmanderätt. Balansen väger över till den unges fördel ju äldre hen blir och i takt med ökad mognadsgrad, säger Magnus Thyberg.

Ännu yngre i Finland
Samtidigt som 16-18-åringar nu kan vaccineras i Sverige, inleder Finland vaccinering av barn i åldrarna 12-15 år. Där kan det bli så att barnen vaccineras mot föräldrarnas vilja eftersom man beslutat om att en minderårig själv kan besluta om vaccinationen. Detta förutsatt att personalen inom hälso- och sjukvården bedömer att den minderåriga med hänsyn till hens ålder och utvecklingsnivå själv kan fatta beslut om sin vaccination, skriver social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Fakta:
Ungas rätt att besluta om sin egen vård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen har barn rätt till information, att komma till tals och bli lyssnat på, samt rätt till inflytande och självbestämmande i takt med dess ålder och mognad.

I Patientlagens 4 kap 3 § står det: ”När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.”

Det innebär alltså att vården i takt med barns och ungdomars stigande ålder ska beakta barnets egen vilja, till exempel när det gäller att vaccinera sig mot covid -19.