Klik venligst
NYHETER 2021-12-02 KL. 09:22

Våld i nära relationer tar inte helg - hit kan du vända dig

Av Anneli

Våld i nära relationer tar inte helg - hit kan du vända dig

JULBRÅK. "Det blir ganska uppenbart då hur jävligt man har det, säger Anne-Marie Krafft Karlsson, ordförande för kvinnojouren i Vallentuna."
Foto: ADOBE

Socialjouren och kvinnojouren i Vallentuna håller öppet under jul- och nyårshelgerna

Under jul- och nyårshelgerna ökar våldet i nära relationer. Det visar sig i januari då det är fler som anmäler och även hör av sig till kvinnojouren i Vallentuna.

–I mitten på januari märker vi av det. Man försöker stå ut under helgdagarna, särskilt om man har barn. Men det blir ganska uppenbart då hur jävligt man har det, säger Anne-Marie Krafft Karlsson, ordförande för kvinnojouren i Vallentuna.

I Sverige utsätts var fjärde kvinna och nästan var femte man för våld i nära relation, någon gång under sin livstid. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, görs flest anmälningar i början av året, efter julhelgerna.

Den som utsätts för våld i nära relation kan få hjälp och stöd både via kommunen och kvinnojouren i Vallentuna.

Heidi Stapf Ekström är enhetschef på Vallentuna kommun och bland annat ansvarig för kommunens arbete med våld i nära relationer.

–Till vår mottagning kan man ringa alla veckodagar. Vi nås via kommunens kontaktcenter som ser till att man får tala med rätt person. Övrig tid kan man ringa socialjouren som alltid har öppet, säger Heidi Stapf Ekström.

Ekonomisk utpressning
Hon vill också poängtera att det ibland är bättre att ringa direkt till polisen.

–När man står inför en krissituation, våldet händer här och nu, då är det polisen man ska ringa. Om det till exempel är en man som utöver våld mot sin familj. I dessa situationer händer det att man ringer till oss och då måste vi hänvisa till polisen för att avbryta våld.

Även om det är flest kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är män också våldsutsatta. För utsatta män som söker hjälp samarbetar Vallentuna kommun med Täby och Alternativ till våld, ett behandlings- och kompetenscenter som riktar sig till både kvinnor och män, såväl till den som använder våld som den som blir utsatt för det.

Till kvinnojouren i Vallentuna kan man vända sig alla veckans dagar för stöd och råd i sin familjesituation.

–De flesta vi möter är inte fysiskt misshandlade, utan det handlar om ekonomiskt våld. Hur kvinnorna ska klara sig utan att bo med den här personen är ofta den stora frågan. De har ofta inte någon inkomst och då får de inte heller hyra något i andra hand, berättar ordförande Anne-Marie Krafft Karlsson.

Det som händer under jul- och nyårshelgerna när man umgås tätt är att det blir tydligt hur man har det, säger hon.

–Relationen är som ett gummiband, det har sträckts långt innan det brister. Man tror alltid att det ska bli bättre. Det ligger nog i människans inbyggda försvar.

Fakta: Utsatt för våld i nära relation – hit kan du vända dig

Via Vallentuna kommuns kontaktcenter 08-587 850 00 kan man få tala med en socialsekreterare.

Utanför kontorstid finns Socialjouren, telefon:
08-410 200 40

På vallentuna.se/vald finns mer information.

Kvinnojouren i Vallentuna nås alla dagar kl 9-21 på telefon 08-511 790 33 och även på mail: info@kvinnojourenvallentuna.se

På Facebook finns mer information: facebook.com/kvinnojourenVallentuna

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se