NYHETER 2022-05-19 KL. 11:40

Vårdboende har IVO-anmälts flera gånger de senaste åren

Av Anneli Leijel

Vårdboende har IVO-anmälts flera gånger de senaste åren
VÅRDMÖNSTER. Efter Vallentuna Nyas artikel om kritiken mot Korallens äldrevård har flera personer hört av sig och berättar liknande historier. Foto: Roffe Andersson. Fotomontage: Vallentuna Nya

Vårdboendet Korallen i Vallentuna har de senaste åren anmälts flera gånger till IVO. Anmälningarna vittnar om bristande omsorg, felaktiga diagnoser och avsaknad av adekvat behandling.

– Det är viktigt att se varje IVO-anmälning för sig själv, vad dess slutsats blev och därefter bedöma ifall det finns någon relation mellan dem, säger David Gyllenstråle, socialchef på Vallentuna kommun.

För två veckor sedan berättade Vallentuna Nya om att vårdboendet anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, av en person vars pappa vårdats på boendet i maj-september 2021.

Anmälaren pekade på flera brister i omsorgen av pappan, som feldiagnoser och avsaknad av behandling. Denna händelse utreds nu av IVO.
Efter artikeln har flera personer hört av sig till tidningen. De har berättat om tidigare IVO-anmälningar som gjorts mot boendet, för tre och fyra år sedan, och har reagerat på att situationen på boendet inte verkar ha förbättrats.

– Jag blev så paff när jag läste artikeln. Socialchefen säger att det var flera år sedan vi hade en IVO-anmälan mot Korallen. Står han och ljuger? Det var min spontana reaktion, säger en anhörig till en person som vårdats på boendet, och som också gjort en anmälan till IVO. I hennes fall avslog IVO anmälan med hänvisning till att modern fick adekvat vård.

– Men vi anhöriga menar att det berodde enbart på att vi tog henne till akuten på Danderyds sjukhus.

Vallentuna Nya har gått igenom de senaste årens handlingar som kommit in till IVO avseende Korallen.

Det kom in två anmälningar 2018, en 2019 och den senaste alltså i september 2021.

För bara tre månader sedan, i februari 2022 kom det in två så kallade upplysningar till IVO. I dessa berättar anhöriga om vad de ser som bristfällig omvårdnad på boendet.
I det ena fallet beskriver en anhörig hur faderns allmäntillstånd försämrades de sista månaderna före hans död, och trots att närstående var i kontakt med en sjuksköterska varje dag följdes inte faderns mående upp, till exempel via provtagning.

Till slut fördes han till sjukhus där han avled till följd av njursvikt och lunginflammation. Den andra personen som hör av sig i februari vittnar om liknande händelser, samt frågar IVO hur hon anmäler.

År 2018 vårdades Hugo Landbergs fru Gunilla på boendet. Han reagerade efter att ha läst om den senaste IVO-anmälan i september 2021.

– Det ni skrev om är i stort sett en upprepning av vad som hände min fru. Jag ser att det inte har blivit något bättre, säger Hugo Landberg.
Gunilla var sjuk i flera år. Hon hade myelom och vårdades en längre tid i hemmet, både av Hugo och av hemtjänsten. Men till slut gick det inte längre. Hon behövde tillsyn dygnet runt och fick flytta till Korallens vårdboende. Där vårdades hon i knappt sju månader.

Orkade inte äta eller dricka
I början av mars 2018 började hon medicineras med en ny cytostatika. Enligt läkaren på Hematologen i Huddinge skulle den tas på kvällen, samtidigt med en sömntablett. När Hugo besökte sin fru upptäckte han att medicinen istället delades ut på morgonen.

– Det ledde till att hon var trött på dagen och inte orkade äta eller dricka. En gång när jag var där spillde hon ut nyponsoppa. Hon orkade inte dricka den, berättar Hugo.

Den 17 mars fyllde Gunilla 73 år. Hugo och ena sonen var där med blommor och tårta. Men Gunilla kunde inte få i sig något. Efter läkarkontakt fick hon dropp.

– Hon var helt uttorkad när de satte dropp och fick åka ambulans till Danderyds sjukhus. Jag åkte också dit och sen var jag och sönerna där dygnet runt. Nio liter dropp fick hon, men njurarna återhämtade sig aldrig.

Läkarna konstaterade njursvikt, på grund av uttorkning.

– Den 23 mars sa läkarna att ingen återvändo finns. De tog bort droppet och sedan fick hon bara smärtstillande, berättar Hugo.

Gunilla avled den 28 mars 2018. Hugo gjorde en anmälan både till IVO och till patientskadenämnden, och han fick rätt hos båda. IVO ansåg att socialnämnden i Vallentuna inte säkerställt patientens vätske- och näringsintag, att hon borde fått näringsdropp långt tidigare, samt att läkemedelshanteringen inte skett på ett tryggt och säkert sätt.

Patientskadenämnden konstaterade att Gunilla dog för tidigt, då hon inte fått intravenös vätskebehandling tidigare.

Återkommande brister
I de IVO-anmälningar som gjorts de senaste åren är det genomgående samma slags brister som påtalas. Flera anhöriga vittnar om, vad de anser, vara felaktiga diagnoser och avsaknad av behandling, som i flera fall lett till njursvikt till följd av uttorkning.

En anhörig poängterar att det är ett systemfel, där ansvarig läkare, anställd av regionen endast träffar patienten en gång i veckan och annars finns tillgänglig på telefon – så som det ser ut på de flesta vårdboenden i Sverige.

David Gyllenstråle är socialchef på Vallentuna kommun och den tjänsteman som är ytterst ansvarig för äldreomsorgen.
Från 2018 till 2021 finns fyra IVO-anmälningar om vanvård och under 2022 två upplysningar till IVO, varför fortsätter dessa anmälningar att komma in till IVO?

– Vi ser väldigt allvarligt på alla IVO-anmälningar. Det är viktigt att se varje IVO-anmälning för sig själv, vad dess slutsats blev och därefter bedöma ifall det finns någon relation mellan dem. Jag har svårt att bedöma upplysningar till IVO. Den pågående IVO-utredningen är den vi sett under de senaste drygt 2 åren, trots den pandemi vi behövt uthärda. I den processen har vi lämnat in den uttömmande dokumentation vi haft kring händelserna.

Är det inte tillräckligt många fall de senaste åren för att visa att något inte fungerar som det ska?

– Korallens vårdboende har över lång tid legat på eller över genomsnittet i upplevd kvalité i Socialstyrelsens årliga kundundersökningar. Det betyder inte att vi är nöjda med kvalitén, snarare att vi är på väg mot målet att erbjuda den bästa äldreomsorgen i Sverige. I kommunplanen har Vallentunas styrande majoritet gett utökade resurser till förvaltningen med ändamålet att skapa guldkant för de äldre på våra boenden. På så vis har vi flertalet förbättringsaktiviteter som ska öka kvalitén för både kommuninvånare och personal.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se