NYHETER 2022-05-05 KL. 10:10

Vårdboende utreds efter anmälan om bristfällig omsorg

Av Anneli Leijel

Vårdboende utreds efter anmälan om bristfällig omsorg
UNDER LUPP. Vårdboendet på Korallen granskas av myndigheter efter en anmälan. Foto Korallen: Roffe Andersson/Infälld bild: Pressbild

I september 2021 anmäldes Korallens vårdboende till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, av en anhörig vars pappa vårdats på Korallen.

Enligt anmälan har omsorgen och den medicinska tillsynen om fadern allvarligt brustit. ”Under hans sista vecka har feldiagnoser och avsaknad av behandling direkt orsakat min fars död”, skriver anmälaren. Händelsen utreds nu av IVO.

"Ser allvarligt på detta"
Enligt anmälan till IVO kantades faderns sista tid på boendet både av vanvård och avsaknad av diagnoser.
I anmälan som Vallentuna Nya tagit del av berättas det om hur pappan en natt ramlat ur sängen och lämnats på golvet i flera timmar, i nedsmutsade blöjor.

Om läkaren, knuten till boendet, som ber anhöriga att vänta i flera dagar, trots att de påpekar att pappans tillstånd avsevärt försämrats. Och om hur pappan, när han till slut blir hämtad med ambulans till Danderyds sjukhus, lider av akut vätskebrist, är uttorkad och avlider ett dygn senare.

– Vi ser allvarligt på denna anmälan. Jag blir mycket upprörd när jag läser detta, säger Ing-Marie Elfström, (S), andre vice ordförande i socialnämnden i kommunen.

Resursfråga
Enligt Ing-Marie Elfström är bristande resurser i vården en starkt bidragande orsak till att något sådant här kan hända.

– Vi anser att det finns ett underskott i budgeten och vill ge 22 miljoner mer till vården. Det motsvarar 30 undersköterskor. Alliansen har lagt ett effektiviseringskrav på verksamheten år efter år. Underskott kan leda till brister som kan leda till IVO-anmälan. I vår budget finns det utrymme för en vård av god kvalitet till en skälig nivå.

Uppmanar till anmälan
När anmälaren kontaktade kommunen, efter att hennes far avlidit, blev hon uppmanad att göra en IVO-anmälan.

Hon anmälde även händelsen till kommunens socialtjänst.

David Gyllenstråle är socialchef på Vallentuna kommun. Han kan inte uttala sig om det enskilda fallet men säger:
– Det är alltid ledsamt att få kännedom om en bortgång där anhöriga upplever att samhället inte gett den vård som förväntats eller behövts. Om en kommuninvånare upplever att det skett bristfällig vård och vill ha en undersökning gjord, är IVO en myndighet man kan kontakta. Vi uppmanar både medarbetare och kommuninvånaren att komma med synpunkter, klagomål och anmälningar. Det är bland annat genom att uppmärksamma när det inte gått rätt till som Sverige kan utveckla sin vård.

Inväntar utredning
På Korallens vårdboende arbetar personal som är anställd av kommunen, men samarbete sker också med Region Stockholm. Det gäller till exempel läkare som vårdboendet har knutet till sig, och som hör till regionen. Huruvida det som hänt handlar om brister i kommunens organisation, eller om det är regionen som brustit, är viktigt att utreda, menar David Gyllenstråle.

– En kommuninvånare ska inte ens behöva tänka på om det är kommunen eller regionen som är ansvarig. Men var slutar och börjar regionens ansvar? Finns det ett glapp? Därför är det bra att det anmäls och att IVO ser till hela händelseförloppet.

Kommunen inväntar nu IVO:s bedömning och slutsatser kring händelsen, innan de fattar beslut om eventuella åtgärder.

Enligt socialchef David Gyllenstråle tillsatte kommunen betydligt mer resurser än vanligt under den period som personen var på Korallen. ”Med målet att kunna erbjuda den bästa möjliga vård en kommun kan erbjuda.”

Finns det flera anmälningar mot Korallen?

– Nej, det finns det inte.

Hur många anmälningar, eller meddelanden om att Korallens vårdboende inte fungerar, ska till innan kommunen sätter in åtgärder?

– Vi arbetar ständigt med att förbättra alla våra verksamheter och det inkluderar Korallens vårdboende. Det var flera år sedan vi hade en IVO-anmälan mot Korallen, något vi givetvis ser väldigt allvarligt på. Men vi behöver invänta IVO:s bedömning av händelsen, säger David Gyllenstråle.

Ing-Marie Elfström, (S), säger:
– Vi är väldigt upprörda över innehållet i IVO-anmälan. Det är hemskt att läsa om det här. De äldre i Vallentuna har rätt att få bra vård.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se