NYHETER 2024-02-08 KL. 08:45

Våtmarksparken invigs innan sommaren

Av Daniel Bergholm

Den nya våtmarksparken i centrala Vallentuna planeras nu för att invigas i maj-juni 2024. Johan Carselind, Gatu- och Parkchef på Vallentuna kommun, har nu klargjort det tidigare missförståndet kring att invigningen skulle skett redan i oktober.

Våtmarksparken invigs innan sommaren
STENMUR. Nu pågår arbetet med att färdigställa den stenmuren som placeras mot den röda villan, tillika själastugan, vid kyrkan. Foto: Daniel Bergholm

Den 9 mars 2023 sattes det första spadtaget för den nya våtmarksparken i området Björkby-Kyrkvikens naturreservat i centrala Vallentuna. Syftet är att med tre vattendammar minska belastningen på Vallentunasjön och att dagvattnet från centrala Vallentuna ska bli renare. Därtill ska området förbättra den biologiska mångfalden och göra platsen mer attraktiv för Vallentunabor med en ordentlig parkmiljö.

Missförstånd

När Vallentuna Nya skrev om att bygget, som varit på tapeten i flera decennier, skulle påbörjas berättade kommunen att invigningen skulle ske i oktober 2023. Det är något som Johan Carselind, Gatu- och Parkchef på Vallentuna kommun, nu dementerar.

PLANENLIGT. Gatu- och Parkchefen Johan Carselind ser fram emot att invigningen. – Både tids- och produktionsmässigt ser det bra ut, och det är vi inte allför bortskämda med, säger han. Foto: Roffe Andersson

– Det blev ett missförstånd senast. Sedan arbetet startade har den varit planerad att stå färdig innan sommaren. Det som nämndes gällande oktober har att göra med att funktionen med vattenreningsanläggningen mot Vallentunasjön skulle vara klar, och det kan vi meddela att den blev, säger han.

Invigningen är planerad i månadsskiftet maj-juni 2024, och den tidsplanen ser man just nu ut att hålla. Enligt Johan Carselind är det enda som skulle kunna hindra en invigning av våtmarksparken innan sommaren att vädret under våren blir för kylslaget.

– Både tids- och produktionsmässigt ser det väldigt bra ut, och det är vi inte alltför bortskämda med. Vi hoppas att det håller i sig hela vägen i mål, säger Johan Carselind.

Vad arbetas det med just nu?

– Nu håller entreprenören på att schakta för en mur mot den röda villan vid kyrkan. Vintern begränsar generellt en del, men samtidigt är det ibland bättre då man undviker lera när marken är frusen.

– Sedan blir det ett litet break innan vårens arbete påbörjas med plantering och att färdigställa allt till invigningen. Under våren kommer vi också kontinuerligt utföra prover på funktionen med dagvattnet till sjön. Det gör vi för att mäta vad vi släpper ut, att vattnet ska hålla en viss kvalitet innan det sätts i bruk, säger han.

Statligt bidrag

Projektet med våtmarksparken var enligt den upphandling som gjordes planerad att kosta 17 miljoner kronor. I det har man också räknat med att få olika typer av bidrag. Hittills har man fått ett statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, och efter att projektet färdigställts hoppas man på ytterligare bidrag.

– Hur mycket bidrag det blir kan jag inte svara på än, men vi har sökt några olika och fått ett från LOVA. En del bidrag kan man inte få innan man kan visa upp en godkänd slutbesiktning och färdig produkt. Men vi hoppas på ungefär hälften av totalkostnaden, säger han.

Håller budgeten?

– Som det ser ut nu gör den det. Några extra kostnader har det blivit, med fördyrningar av schaktning och grundläggning. Men överlag har de avgående och tillkommande kostnaderna jämnat ut varandra, säger Johan Carselind.

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se