NYHETER 2024-06-13 KL. 10:25

Valdeltagandet kan ha sjunkit i Vallentuna

Av Leo Wallentin / Martin Olsson, Newsworthy

Valdeltagandet i EU-valet i Vallentuna kommun sjunker jämfört med valnattsräkningen 2019 - nu krävs många uppsamlingsröster för att nå upp till samma nivå som förra valet. Men eftersom mycket talar för att många förtidsröstat kan resultat ändras något under onsdagen.

Valdeltagandet kan ha sjunkit i Vallentuna
FÖRSTA MINISTERN. Parisa Liljestrand (M) är både Kulturminister och Demokratiminister i Sverige. När hon röstade i söndags var hon sannolikt den första ministerna att rösta i Vallentunas vallokaler. Foto: Tomas Kullström

När samtliga valnattsdistrikt rapporterats i Vallentuna har 14 529 röster räknats, vilket motsvarar ett valdeltagande i kommunen på 57,4 procent. Det är lägre än vid motsvarande tidpunkt vid Europaparlamentsvalet 2019, vilket delvis skulle kunna bero på att fler förtidsröstat sent i år – exakt hur många vet vi när även de sena förtidsrösterna räknats på onsdag.

Valnattssiffror

Den här artikeln bygger på siffror som Valmyndigheten publicerat den 10 juni klockan 14.39, när totalt 6 275 av 6 275 geografiska valdistrikt rapporterats. Då hade alla valdistrikt i Vallentuna rapporterats, det sista den 9 juni klockan 23.22.

Hittills har röster bara räknats i vallokalerna och ytterligare röster kommer att tillkomma i den fortsatta rösträkningen. Därför kommer det slutliga valdeltagandet att bli högre i kommunen. 2019 höjdes valdeltagandet i Vallentuna med 2,2 procentenheter mellan valnatten och den slutliga rösträkningen, från 58,6 till 60,8 procent.

VÄLKOMMEN. Det var tydligt bland valarbetarna att de var lite stolta över ministerns besök i vallokalen. Foto: Tomas Kullström

Som mest har ökningen mellan valnatten och det slutliga valdeltagandet varit 3,0 procentenheter (2014). Inte ens om ökningen skulle vara lika stor i år ser Vallentuna ut att nå upp till valdeltagandet för fem år sedan.

Det hittills högsta, slutgiltiga, valdeltagandet i kommunen var på 60,8 procent och noterades 2019.

Högst och lägst

Skillnaden mellan det valdistrikt som har högst och lägst valdeltagande är relativt stor i Vallentuna. I valdistriktet 13 Bällsta S noterades kommunens högsta valdeltagande. Där har 983 av 1 312 röstberättigades röster räknats. Det motsvarar 74,9 procent, vilket placerar valdistriktet bland den tiondel som har högst valdeltagande i hela landet.

I 9 Ormsta S röstade bara 38,2 procent, eller 631 av 1 653 röstberättigade. Såväl 9 Ormsta S som 13 Bällsta S har förändrats jämfört med förra valet och kan därför inte jämföras över tid.

Skärmbild från Svt.

I Vallentuna finns 17 valdistrikt som räknas på valnatten. Sju av dem går att jämföra med förra EU-valet, och i ett av dessa har valdeltagandet ökat. Störst var ökningen i 7 Norrgården-Sörgården, där 46,6 procent röstade i år jämfört med 45,6 procent 2019. I sex valdistrikt noterades ett sjunkande valdeltagande. I 1 Vallentuna västra minskade valdeltagandet från 59,5 till 56,1 procent.

Om rösträkning

Röster räknas i flera omgångar och alla röster räknas två gånger. Den preliminära rösträkningen genomförs i två steg av kommunerna: När röstningen har avslutats på valdagen börjar rösträknarna i varje vallokal, då räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen. Det är den räkningen som den här artikeln bygger på.

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Eftersom fler röster kommer att räknas efter valnatten kommer valdeltagandet efter onsdagsräkningen att vara högre på riks-, läns- och kommunnivå. Detta efter denna tidnings pressläggning. Vi kan heller inte veta hur stor del av de senare räknade rösterna som hör hemma i respektive valdistrikt.

Med start på måndagen efter valet, den 10 juni, börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna. Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

I EU-valet är det sedan Valmyndigheten som beslutar om valresultatet.

Valnattssiffrorna för samtliga år kommer från Valmyndigheten, medan det slutliga valdeltagandet är hämtat från SCB.