NYHETER 2021-05-27 KL. 09:00

Vallentuna allt bättre i miljörankning

Av Anneli

Vallentuna allt bättre i miljörankning

BRA UNDERLAG. Ann Wahlström, miljöstrateg, ser miljörankingen som ett bra material att jämföra med andra kommuner.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Ökat inköp av miljöbilar och satsning på hållbarhet inom stadsbyggnad har gett resultet att Vallentuna klättrar nästan 100 platser på miljöranking.

Vallentuna kommun hamnar på plats 53 av 290 när tidningen Aktuell Hållbarhet rankar Sveriges miljöbästa kommuner. Det är en klar förbättring jämfört med plats 152 i förra årets rankning.
– Årets placering är mycket mer rättvis för det arbete vi gör och har gjort de senaste åren. Vi har ett brett och bra miljöarbete i alla verksamheter i kommunen, säger Ann Wahlström, miljöstrateg på Vallentuna kommun.

Aktuell Hållbarhet har mätt aktivitet och ambition inom en rad olika områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Till grund för undersökningen har man offentlig statistik från bland annat SCB, Avfall Sverige och Vattenmyndigheten, samt svar på den enkät som skickats ut till Sveriges 290 kommuner.

Analyserar resultat
Ann Wahlström har försökt ta reda på vad tappet i förra årets resultat för Vallentuna berodde på, och varför man nu stiger i ranking igen.
– Förra året hade vi missat att svara på en undersökning från Vattenmyndigheten. Vi ser också att när det gäller utsläpp av växthusgaser har det ökat väldigt kraftigt i Vallentuna sedan ett par år tillbaka. Det kan bero på att Roslagsbanan har varit avstängd och att bilåkandet därmed ökat. Vi har grävt i datan, men vet faktiskt inte riktigt varför resultatet blev som det blev.
– Nu har vi bland annat ökat andelen miljöbilar i vår egen fordonsflotta och tanken är att vi ska börja tanka med biogas. De bensinmackar vi har avtal med ska börja leverera förnybar diesel, HVO. På så vis skapar vi också förutsättningar för hushåll och företag att kunna tanka miljövänligt.

Hållbarhetsdialog
Ann Wahlström lyfter också fram att hållbarhetsfrågan är viktig och finns med i flera stadsbyggnadsprojekt.
– I både Kristineberg och i Västra Vallentuna har man redan från början tagit med hållbarhet när man planerat dessa stadsdelar. I Kristineberg har man till exempel haft hållbarhetsdialoger med de byggherrar som ska bygga där och flera aktörer har till och med tagit fram egna avsiktsförklaringar, utöver avtalet med kommunen.

Källsortering
Ett annat arbete som kommunen gör är att underlätta för invånarna att sortera ut sitt matavfall. Efter sommaren blir det nu därför obligatoriskt för alla småhus i Vallentuna, såväl fritidshus som permanentboende, att sortera sitt matavfall. De småhus som inte redan har kärl för matavfallsinsamling kommer att få det.
– Vi har i flera år poängterat vikten av att sortera ut matavfall, haft rabatterat pris på sophämtningen om man gjort det, men fortfarande följer mycket matavfall med i vanliga soporna. Därför beslöt politikerna att införa det här som en viktig miljöåtgärd, berättar Ann Wahlström.

Hon är stolt, men inte nöjd, över Vallentuna kommuns placering i årets miljörankning.
– Jag ser den som ett bra underlag att ha för att titta på hur andra jämförbara kommuner gör och för att se vilka områden vi fortsatt behöver prioritera i vårt miljöarbete