NYHETER 2021-05-06 KL. 09:00

Vallentuna får bättre betyg för kvalitet

Av Hege

Vallentuna får bättre betyg för kvalitet

GODA NYHETER. Vallentuna kommun får gott betyg i kvalitetsundersökning, berättar Johanna Harling.
Foto: PRIVAT

För tredje gången är Vallentuna med i Kommunkompassen, som visar hur kommunen står sig när det gäller kvalitet på sin verksamhet. Det går klart bättre i år.

Vad är egentligen kvalitet när det gäller en kommun? Johanna Harling, kommunens kvalitetschef, svarar:
– Hög kvalitet för en låg kostnad. Att vi gör mest nytta för dem vi är till för, brukare, invånare, företag, föreningar och samarbetspartners. Vi har en kvalitetsstrategi med olika verktyg, och Kommunkompassen är en av dem.

Kompassen erbjuds av Sveriges Kommuner och regioner. Dels tittar de på styrdokument och hur det ser ut på papperet, dels är det en intervjudel som ger en ögonblicksbild av hur det ser ut i verksamheter och centralt.
– Vi är med för tredje gången och vi har gjort en resa över tid och systematiskt arbetat med de tidigare rapporterna som visar vad vi kan bli bättre på, säger Johanna Harling.
En sak som kommunen kan bli bättre på enligt den senaste Kommunkompassen är hur medborgardialogerna kan bli bättre och hur de medborgardialoger som finns kan paketeras bättre och nå ut till invånarna.
– En annan synpunkt var att vi inte utvärderat vårt nya medarbetarprogram. Programmet är alldeles nytt så vi har inte hunnit, men att utvärdera det lägger vi in i det fortsatta arbetet.

Kommunalrådet är nöjd
En punkt som blivit bättre är ledarskapet, enligt undersökningen.
– Jättemycket bättre! Det är ett samarbete med många inblandade men jag vill ge en jättestor guldstjärna till HR-avdelningen. Kommunen har bland annat en chefsakademi med utbildning och verktyg. Under 2020 gjorde ledningsgruppen en turné för att ta fram värderingar som ska komma från alla medarbetare. Det tror jag har bidragit, att vi jobbat inkluderande och transparent.

Det kostar 85 000 kronor att vara med i Kommunkompassen, och det är bara nio kommuner med i år. Men Johanna Harling tycker att det är värt pengarna.
– Jag tycker absolut det. Just för att vi tar vara på resultaten vi får, vi jobbar systematiskt och resultaten har blivit bättre över tid.

Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M) tycker att resultatet är mycket gott.
– Det är jätteroligt. Mest nöjd är jag med våra medarbetare. Det är ett fantastiskt fint jobb de lagt ner på att faktiskt titta på andra kommuner för att åstadkomma kvalitet och applicera på våra verksamheter i Vallentuna. Det är till gagn för våra invånare att vi erbjuder en hög service- och kvalitetsnivå på de välfärdstjänster vi levererar, säger Parisa Liljestrand.

Hege Hellström
hege@vallentunanya.se