Klik venligst
NYHETER 2022-01-14 KL. 11:41

Vallentuna HF och Korpen får inte bygga fler moduler

Av Jonny Andersson

Nu knuffar hockeyn bort Korpen från träningscentret

Vallentuna HF och Korpen får inte bygga fler moduler
Vallentuna HF och Korpen Vallentuna ville bygga på med ett moduler ovanpå befintliga men fick nej från fritidsnämnden. Foto: Jonny Andersson

Vallentuna Hockeyförening och Korpen Vallentuna har fått avslag på en gemensam ansökan om extra gym i ett våningsplan paviljonger/bodar. Konsekvensen blir att hockeyföreningen släpper färre tider till Korpen i befintliga gymmet.

Bristen på omklädningsrum i anslutning till Vallentuna ishall medförde att Vallentuna HF förra året ordnade bodar som placerats intill B-hallens kortvägg. Nästa steg i utvecklingen var en önskan att få stapla på ytterligare moduler så att VHF och Korpen fick en extra lokal för fysträning. Den gemensamma ansökan avslogs nyligen av fritidsnämndens arbetsutskott och i nästa instans av nämnden.
– Ja, tyvärr. Vi skulle gärna sett en motivering till beslutet, säger Mats Ferm, ordförande i Vallentuna Hockeyförening och fortsätter:
– Jag förstår inte alls varför man fattar ett sådant beslut. Vi bekostar modulerna och kommunen har hittills inte tagit någon markhyra, vilket vi är tacksamma för. Modulerna skulle placeras ovanpå befintliga och alltså inte uppta ny mark på IP.

Ont om tider
Sedan år 2000 finns det gym i Vallentuna ishall. Vallentuna Träningscenter består av ett rum för gruppträning och ett för mer traditionell gymträning.


Vallentuna Hockey behöver fler tider i gymmet, det innebär att Korpen får färre tider i Vallentuna Träningscenter. Foto: Jonny Andersson


Räcker inte detta gym till?
– Det gör inte det i dag. Tittar vi på hockeyföreningar i vårt närområde har de andra förutsättningar. Bättre förutsättningar för träning. Och vi kan konstatera att hockey tränas mer än enbart på isen. Vi har i många år kört fys utomhus, det fungerar men är inte optimalt, säger Mats Ferm.

Motiveringen till beslutet att säga nej till fler moduler ger Petri Peltonen, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningarna.
– Den snabba, förenklade motiveringen är att kommunen inte vill ha ännu fler tillfälliga paviljonger/bodar. Vi vill utveckla IP på längre sikt och för dialog med föreningarna, säger Petri Peltonen.

Finns det förslag på lösning i närtid?
– Nej, inget färdigt, säger Petri Peltonen.

Lars Carlsson (C), fritidsnämndens ordförande, talar i samma termer som Petri Peltonen.
– Vi vill se en mer långsiktig lösning kring lokalbehov på Vallentuna IP och det pågår en genomlysning av vilka typer av omklädningsrum och exempelvis gym som behövs. Bodarna som kom upp på IP var ett hastigt beslut för att bemöta behovet för elever på hockeygymnasiet.

Han tycker inte att det blev bra och anser i synnerhet att kommunen inte ska ordna öronmärkta lokaler för enskilda föreningar.

– Ett problem är som exempel omklädningsrum för de som springer i motionsspåren. Vi tittar som sagt på permanenta bra lösningar, inte tillfälliga och det är på sin plats med lite is i magen bland alla inblandade föreningar, tillägger Lars Carlsson.

Korpen är förloraren
Vallentuna Hockey har ett bindande avtal som innebär att man betalar av ett lån till kommunen för Vallentuna Träningscenter fram till 2050. Som hyresvärd har klubben eftersträvat ett långsiktigt hyresavtal med Korpen. Korpen Vallentuna har enligt Mats Ferm inte velat ingå nya avtal och nu blir konsekvensen att föreningen stryper antalet timmar som man hyr ut till Korpen.

– Dels behöver vi fler tider i gymmet, dessutom visar styrelsen i Korpen ingen förhandlingslust. Man vill ha samma uppgörelse som tidigare och vi måste få det att gå runt ekonomiskt, säger Mats Ferm.
Ulrika Skarin på Korpen Vallentuna tycks ta hotet om färre tider med ro. Hon tillstår att VHF och Korpen är oense om kontraktet. Hon vill inte gå in på detaljer, men räknar med att samarbetet fortsätter.

– Vi gjorde en gemensam ansökan om mer utrymme eftersom det behövs. Främst var det för att flytta spinningcyklarna till de nya modulerna. Sommartid har vi tidigare haft spinningträning inne i ishallen och tyvärr är spinninglokalen för liten vintertid. Vår förhoppning är att vi blir kvar på IP, säger Ulrika Skarin.
Korpen Vallentuna har cirka 600 medlemmar samt barngrupper som har 12 träningar per termin. Därmed sagt att lokalbehovet är stort.

Petri Peltonen har i dag ingen färdig lösning kring var Korpen Vallentuna ska ta vägen om Vallentuna HF skär ner på deras tider, men säger att det förs en dialog med styrelsen för Korpen.

Jonny Andersson
jonny@vallentunanya.se