NYHETER 2024-02-22 KL. 09:00

Vallentuna i täten med krigsplacering

Av Nora Andersson

Vallentuna var bland de första kommunerna som krigsplacerade personal. I år ska kommunen gå igenom sina krigsplaceringar och Anette Holmberg, kommunens utvecklingsledare för civilt försvar, är inte främmande för att diskutera hur kultursektorn kan komma att användas.

Vallentuna i täten med krigsplacering
CIVILFÖRSVAR. Försvarsmakten övar avancerad sjukvård inom ramen för Totalförsvaret tillsammans med Polisen och civil sjukvård under övning METEOR 22. Foto: Jonas Helmersson / Försvarsmakten

– Se på Ukraina, där har teaterlivet blivit en del av civilförsvaret och man besöker teatern trots att kriget rasar i gränsområdena.

Ingen kan ha missat överbefälhavare Micael Bydéns tydliga budskap till svenska folket - förbered er för krig. Både regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, jagar på Sveriges kommuner att krigsplacera personal. Men det går trögt. Statistisk som Pliktverket tagit fram åt Vallentuna Nya visar att bara 135 av landets 290 kommuner har krigsplacerad personal. I Region Stockholm är siffrorna ännu lägre - endast 8 av 26 kommuner har skickat ut breven.

Vallentuna tidigt ute

Vallentuna har föregått med gott exempel. Redan 2020 beslutade kommunstyrelsen om att krigsplacera alla tillsvidareanställda. Kommunen skickar nu ut brev till nyanställda vid två tillfällen varje år. Där står vilken inställelseplats som gäller om det blir krig.

Om en kommunanställd har en viktigare krigsplacering någon annanstans, till exempel i försvaret, blir personen krigsplacerad där. Vilken som är den viktigaste placeringen diskuteras tillsammans med pliktverket.

Innebörd krigsplacering

Krigsplaceringen innebär en skyldighet att arbeta i kommunen när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Officiellt betyder det att individen inte får byta jobb, säga upp sig eller lämna landet. För de som inte har blivit krigsplacerade gäller ändå en skyldighet att stå till tjänst vid kris eller krig.

– Totalförsvarsplikten gäller alla mellan 16 och 70 som inte har något giltigt förfall. Om man inte har någon krigsplacering kan arbetsförmedlingen säga att man ska jobba någon annanstans.

Anette Holmberg menar att brevet med krigsplacering således inte är något att bli orolig för. Det är snarare ett sätt att skapa trygghet och ordning inför en otrygg tid. Tack vare krigsplacering vet kommunens anställda vart de ska gå och vad de ska göra om kriget bryter ut.

– Jag tycker inte att man ska haussa upp det här med krigsplacering för mycket. För de flesta av oss innebär det att vi går till jobbet som vanligt. Om man ändå känner sig orolig tycker jag att man ska prata med sin chef eller mig.

Kultur i krig

Vad händer med kulturen i krig? Anette Holmberg menar att livet till stor del pågår som vanligt.

– Är det krig faller det inte bomber överallt hela tiden. Se på Ukraina, där har teaterlivet blivit en del av civilförsvaret och man besöker teatern trots att kriget rasar i gränsområdena.

Förra veckan gick det att läsa i DN att Västra Götalandsregionen krigsplacerat anställda i kultursektorn, bland annat operasångare och symfoniker, för att ”bibehålla hopp och gemenskap” i krigstider. Anette Holmberg tycker att det är en idé värd att diskutera när kommunen i år ska gå igenom sina krigsplaceringar.

– Vid våra svenska FN-insatser kommer det ibland fältartister och det brukar ju vara väldigt uppskattat. Så ja, varför inte? Just nu har vi inte planerat det, men det beror också på om vi har tillräckligt med folk som kan göra det vi måste göra.

Halv miljon krigsplacerade

Totalt har 517 356 svenskar blivit krigsplacerade inom militär eller civil verksamhet, vilket är en ökning med 25 procent på ett år. Sett till den civila verksamheten har samtliga länsstyrelser, 56 myndigheter, 135 kommuner och 17 av 21 regioner krigsplacerade medarbetare.

Med hänvisning till försvarssekretessen kan Anette Holmberg inte svara på exakt hur många som är krigsplacerade i Vallentuna, men menar att alla kommer att behövas vid höjd beredskap.

Nora Andersson