NYHETER 2024-05-23 KL. 12:02

Vallentuna kommun polisanmäls för miljöbrott

Av Anneli Leijel

Vallentuna kommun blev i förra veckan polisanmäld för miljöbrott. Bakom anmälan står flera fastighetsägare i området kring Okvista och på Syrenelundsvägen.

Vallentuna kommun polisanmäls för miljöbrott
EXTRAKNÄCK. Att hämta vatten har blivit en allt tyngre extrasyssla i hushållsarbetet. Foto: Roffe Andersson

De personer som har polisanmält anser att kommunen inte har gjort den miljötillsyn som krävs av misstänkta föroreningar och utsläpp i dagvattendammarna i Okvistaområdet, samt att man borde ha sett till att brandförsvaret kontrollerat brandövningsplatsen.

– I tio års tid har jag påtalat för kommunen att dagvattenparken inte sköts och att förorenat vatten läcker ut, utan att kommunen gör något åt det, säger Karin som bor på Hyddanvägen i Okvistaområdet.

Inget händer

I polisanmälan om misstänkt miljöbrott anser man att kommunen brustit då man i många år inte tagit anmälningar som kommit in från de boende i området, på allvar. Och den miljötillsyn man enligt miljöbalken är ålagd att göra, har man inte gjort.

Till exempel har man inte, trots att man sagt att det ska göras, tagit prover på lakvatten från dagvattendammarna som ska ta hand om föroreningar som kommer från den gamla deponin där det ligger miljöfarligt avfall.

– År 2017 gjorde företaget Seka en stor utredning där de tog prover och det stod precis vad som behöver göras, att föroreningar behöver dikas ur och fraktas bort. Men inget har hänt. Vi har till och med sagt till kommunen att vi kan dika ur, men att de får stå för kostnaden för bortforsling, berättar Karin på Hyddanvägen.

Så sent som i början av 2023 fick Vallentuna kommun ett föreläggande från miljöavdelningen att följa den åtgärdsplan som tagits fram för dagvattendammarna. Föroreningar skulle transporteras bort och dammarna återställas. Detta skulle ske under 2023. Det har ännu inte skett.

– Det är beklämmande att inget händer, säger Karin.

FÖRGIFTADE BRUNNAR. Flera brunnar med vatten har visat sig innehålla höga halter av miljögiftet PFAS. Foto: Adobe

Odrickbart vatten

– Hade brandförsvaret utfört egenkontroll, då hade vi upptäckt det här med PFAS i grundvattnet tidigare och inte hamnat i den här situationen, säger Karin

Det var i januari som Vallentuna kommun fick reda på att de giftiga ämnen som går under samlingsnamnet PFAS, finns i grundvattnet i Okvista. Det upptäcktes när kommunen kontrollerade vattnet på fastigheten Okvista 5 som ska exploateras.

Efter det lät kommunen provta brunnarna till angränsande privata fastigheter i Okvista. Tre av dessa fastigheter hade så höga PFAS-värden att de fick förbud att dricka vattnet – vissa får inte heller använda det i sin trädgård. Efter påtryckningar från boende på Syrenelundsvägen, på andra sidan Arngarnsvägen, provtogs även dessa fastigheter. Där har två fastigheter idag förbud mot att dricka vatten från egen brunn.

Av sammanlagt 24 provtagna fastigheter har 19 konstaterats ha PFAS i brunnarna. Förutom de fem som inte längre kan använda sitt dricksvatten, ligger flera fastigheter i riskzonen, nära det tillåtna gränsvärdet.