NYHETER 2022-12-08 KL. 08:30

Vallentuna kommun utreder skolskjuts i egen regi

Av Anneli Leijel

Vallentuna kommun utreder skolskjuts i egen regi
SKOLSKJUTS. En av entreprenörerna som kört i Vallentuna under några år är Bergkvara buss. Foto/Arkiv: Anneli Leijel

Om drygt ett år kan Vallentuna kommun ha skolskjuts och resor inom LSS i egen regi, i stället för utlagt på olika entreprenörer.

En första utredning om samhällsbetalda resor i egen regi har gjorts och den 24 november beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att frågan ska utredas vidare med ett klart syfte:

Att arbeta för att ett beslut snart kan fattas av kommunfullmäktige och att Vallentuna kommun tar över samhällsbetalda resor i egen regi.

– Vi räknar med att beslutet tas under våren 2023, efter att en mer omfattande utredning tittat på de organisatoriska förutsättningarna och finansieringen, säger kommundirektör Annika Hellberg.
Anledningen till att kommunen bestämt sig för att utreda förutsättningarna för att själva kunna ordna med de så kallade samhällsbetalda resorna, är det missnöje som råder över hur det fungerar idag.

I dag är det tre olika entreprenörer som har till uppgift att se till att de samhällsbetalda resorna fungerar. En entreprenör utför resor åt barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. En annan står för måltidstransporter åt båda förvaltningarna samt transport av böcker till biblioteken åt kulturförvaltningen. Den tredje entreprenören kör skolskjuts med buss åt barn- och ungdomsförvaltningen.

Många kommuner mäter idag nöjdheten hos invånarna och det visar sig att när en kommun väljer att själv organisera de samhällsbetalda resorna, så ökar antalet nöjda invånare markant.

Den utredning som är gjord skriver att: ”Det viktigaste motivet för införandet (av resor i egen regi, red anm) är att resenärerna kan känna sig trygga i att planerade resor blir av och att dessa sker i rätt tid.”

– Det handlar om att kvalitén har brustit och att vi fått uppdraget att se om detta med samhällsbetalda resor i egen regi kan vara en möjlig väg att gå för att höja kvalitén, utan att höja kostnaden, säger Annika Hellberg.

Blir billigare
Kostnadsmässigt skulle det inte bli dyrare för Vallentuna kommun att själv organisera resandet, skriver den utredning som gjorts. Man har räknat på att 18 fordon skulle behöva införskaffas, vilket skulle kosta cirka 16,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med årets kostnader för resorna som uppskattas till cirka 17,8 miljoner kronor.

Förutom att kommunen tror sig kunna klara resandet med färre bilar – vilket både skulle vara billigare för kommunen och bidra till en bättre miljö då koldioxidutsläppen minskar – så väntas missnöjet från både resenärer, anhöriga och kommunens egna verksamheter att minska när kommunen själv organiserar resandet.

I utredningen finns flera exempel på de klagomål som ofta förekommer idag: Transporter kommer inte i tid. Transporter kommer inte alls.

Det sker ingen bekräftelse på bokad transport så kunderna och kommunens personal får utgå ifrån att resan har blivit bokad. Då det inte finns någon återkoppling på transporter som inte utförts, får kommunen betala för icke utförda transporter.

När kan kommunen ta över resorna i egen regi?
– Det kan ske tidigast i januari 2024. Vi har upphandlade tjänster som gäller för 2023 så först efter det kan det bli en förändring, säger kommundirektör Annika Hellberg.

Sedan tidigare har Vallentuna städning i egen regi. Men några planer på att hämta hem fler verksamheter, än de nu föreslagna resorna, finns inte, enligt kommundirektören.

Under åren 2020-2022 har städuppdragen för skolor och förskolor varit uppdelade mellan några i egen regi och några upphandlade från privata städentreprenörer. En nyligen genomförd utvärdering från skolorna och förskolorna visade dock på brister i den upphandlade städningen.

– Utvärderingen ledde till att samtliga skolor och förskolor från den 1 oktober 2022 köper städtjänsten från egen regi, Städservice, berättar Annika Hellberg.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se