NYHETER 2023-09-28 KL. 10:25

Vallentuna rasar i årets företagsranking

Av Anneli Leijel

Vallentuna rasar i årets företagsranking
KOLL PÅ VALLENTUNA. Magnus Isberg, M, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun. Foto: Roffe Andersson

Efter att två år i rad ha klättrat i Svenskt Näringslivs företagsranking, halkar Vallentuna nu ner till plats 102 av landets 290 kommuner. Ett tapp med hela 56 placeringar, från fjolårets plats 46.

– Någon form av rekyl hade jag väntat mig, efter förra årets stora uppgång, men att vi gick neråt så många placeringar är tråkigt, säger Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun.

År 2021 hamnade Vallentuna på plats 96 och år 2022 ökade man rekordmycket till plats 46. Men nu är man alltså nere på plats 102. Svenskt Näringslivs företagsranking är den största undersökningen i Sverige som mäter det lokala företagarklimatet. Det handlar framför allt om hur företagarna upplever kommunens attityd mot företagen. Hur svarsfrekvensen i kommunerna ser ut varierar.

Samma svarsprocent

Nathalie Marnell är näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv. Hon berättar att av Vallentunas cirka 4 000 företag har enkäten skickats ut till cirka 400. Av dessa har 160 valt att svara, vilket ger en svarsfrekvens på 41 procent. Förra året var svarsfrekvensen ungefär lika hög, men då gick enkäten ut till 200 företagare och 78 valde att svara.

– Jag kan inte svara på om det har haft betydelse hur många som har svarat i år. Generellt vill vi nå företag som har ett antal anställda, kommit en bit på väg. 80-90 procent av företagen är enmansföretag, säger Nathalie Marnell.

Efter de två uppåtgående åren, där företagarna rankat kommunen högt, ger de nu ett lägre betyg i nästan samtliga frågor.

– Mest backar man på den viktiga faktorn service och bemötande. Det handlar om att det måste bli lättare att komma i kontakt med tjänstepersonerna som handlägger företagarärenden, och förståelsen för företagens verklighet måste öka, säger Nathalie Marnell.

KOLL PÅ REGIONEN.

Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

Foto: Pressbild

Stigande trend

Medan Vallentuna förra året steg mest i hela landet när det gällde ”kommunpolitikernas attityd till företagande”, är det nu ett område där man tappar mycket. Detsamma gäller ”kommunala tjänstemäns attityder till företagande”.

Den tyngst vägande rankingfaktorn är det sammanfattande omdömet. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen. Även här är betyget nedåtgående jämfört med 2022, men ändå näst högst sedan 2007.

– Ska jag vara positiv så visar det sammanfattande omdömet ändå på en stigande trend de senaste åren, säger Vallentunas näringslivsstrateg Magnus Isberg.

Han vill också lyfta NKI-undersökningen. En undersökning som Vallentuna kommun är med i varje år och där siffrorna är klart bättre.

– Det är en riktad undersökning där företagare som vi vet haft kontakt med kommunen, till exempel ansökt om bygglov eller serveringstillstånd, får en enkät att besvara. Den visar på positiva resultat för kommunen, säger Magnus Isberg.

Ökad upplevd trygghet

Ett område som går uppåt i Svenskt Näringslivs företagsranking är att färre Vallentunaföretag upplever problem med brottslighet och otrygghet, jämfört med tidigare.

– Här är ansvaret delat mellan oss och polisen. Det vi som kommun kan göra är till exempel att öka tryggheten genom trygghetsvandringar och att ta bort gamla skrotbilar och båtar, vilket vi gjort i Rosendals industriområde, säger Magnus Isberg.

Vill öka nästa år

Sett till resultat i årets företagsranking, är det något du som näringslivsstrateg tänker att det här vill jag göra för företagen?

– De senaste åren har vi jobbat med service och bemötande, på att visa att vi har förståelse för företagande och på att ha en så smidig myndighetsutövning som möjligt. Vi har blivit bättre, sedan kan det naturligtvis finnas undantag, där man inte är nöjd i kontakt med kommunen. Det kan också handla om frågor vi inte kan råda över, till exempel att man vill etablera sig i kommunen. Vi har en komplex planprocess att förhålla oss till, säger Magnus Isberg och tillägger:

– Men, jag skulle gärna vilja komma i kontakt med alla som på något sätt är besvikna på kommunen. Hade jag vetat vilka de var hade jag ringt dem alla. Vi vill definitivt öka i rankingen nästa år, säger Magnus Isberg.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se