NYHETER 2022-11-10 KL. 10:15

Vallentuna skakas av två allvarliga vapenbrott

Av Daniel Bergholm

Vallentuna skakas av två allvarliga vapenbrott
En handgranat exploderade på Smidesvägen i Vallentuna och krossade flera rutor. En av flera allvarliga händelser den senaste tiden. Foto: Roffe Andersson

Natten mot onsdagen den 2 november vaknade en familj på Gröndalsvägen i Vallentuna mitt i natten av att 10 skarpa skott sköts mot deras husfasad. Natten mot lördag den 5 november kastades en handgranat i ett bostadsområde på Smidesvägen och flera rutor krossades.

Ingen skadades under händelserna men Vallentunas kommundirektör Annika Hellberg ser allvarligt på det som skett, samtidigt menar hon att brottsstatistiken i kommunen pekar i rätt riktning.

– Vallentuna är en trygg kommun och antalet brott minskar. Polisen har beskrivit att utvecklingen i Sverige går mot att det begås färre våldsbrott men när det sker något, är det i större utsträckning grövre brott. Det måste vi ha med oss, säger hon.

De två händelserna den föregående veckan har lett till diskussioner i några av Vallentunas facebookgrupper. Där är flera kritiska till kommunens handlingsplan när något allvarligt inträffar.

Några av kommentarerna kring händelsen på Smidesvägen handlade om den krisledningsgrupp som fanns i beredskap: ”Tycker att dom ska komma snabbare på plats…..Stod ju ändå ute från kl 23:45-02:15” och en annan påpekar att: ”Jag hoppas verkligen att kommunen ser till att dom som bor i porten och i närheten får möjlighet till hjälp och samtal, dom måste vara rädda och skärrade”.

Kommundirektör Annika Hellberg berättar att kommunen blev informerade om händelsen på Smidesvägen en halvtimme efter att den inträffat och att man direkt tog till åtgärder.

– Explosionen inträffade vid 23:45 och när vi fick reda på det valde vi att alarmera och aktivera ett antal funktioner, säger hon.

Funktionerna som aktiverades var kontakten med räddningstjänsten och en restvärdeledare (som har ansvaret att samla ihop information om händelsen), informera socialjouren som åkte ut för att genomföra insatser på plats och en trygghetspunkt aktiverades.

– Ganska snabbt fick vi däremot information om att insatsen var klar och att de boende kunde gå tillbaka till sina bostäder.
Då behövdes inte längre en trygghetspunkt och därför avbröts aktiveringen strax efter klockan 01, säger Annika Hellberg.

Annika Hellberg menar att boende i området fick stå utanför sina lägenheter fram tills kvart över ett på natten och därefter var krishanteringen avslutad.

Höga förväntningar
Polisens beskrivning av att brottsutvecklingen pekar mot en större andel grova brott är något som oroar kommundirektören, men hon beskriver Vallentuna som en fortsatt lugn plats.

– Det är en oroande utveckling i hela landet som påverkar oss. Ett viktigt uppdrag för oss är att visa på statistiken, att Vallentuna är en trygg kommun. Men med det har vi också högt ställda förväntningar på oss att det ska vara en lugn plats, säger Annika Hellberg och fortsätter.

– För att bibehålla det är det viktigt att vi fortsätter göra trygghetsfrämjande och brottförebyggande aktiviteter tillsammans med polis och brandförsvar.

Är det tillräckligt eller finns det något mer ni behöver utveckla?

– Vi följer alltid upp alla händelser om det finns saker som kan göras bättre. Och där är en viktig del i samarbetet med polis, vikten av det kan jag inte understryka nog.

Vart kan man vända sig om man är drabbad eller känner sig orolig efter händelserna som varit?

– Om man som individ mår dåligt och behöver krisstöd eller krishantering så är det primärt sjukvården man ska vända sig till via regionen, säger hon.

Vad händer med den krishanteringsgrupp som startades under pandemin?

– Hanteringen måste anpassas för varje händelse utefter behov. Det som är kopplat till pandemin kommer avvecklas. Sedan har vi fortsatt en krishantering bland tjänstemännen, den går i gång så fort något inträffar som nu senast på Smidesvägen.

Tidigare under veckan skedde en annan allvarlig incident mot en bostad på Gröndalsvägen i Vallentuna.

Mitt på dagen under onsdagen den 2 november stängde polisen möjligheten att ta sig hem för boende i området. Anledningen var att det under natten skjutits tio skarpa skott mot fasaden på en av bostäderna. En av personerna som bor i bostaden var dagen efter skärrad.

– Man känner sig jätteskärrad och det är obehagligt att detta kan ske.

Polisen var på plats med en stor polisstyrka under hela dagen och sökte bland annat med polishundar efter spår i närheten av brottsplatsen.

– Det kändes som att de kom med allt de hade. De har gått igenom vad som hänt och startat en förundersökning, men mer än så vet vi inte, säger den boende.

Trodde det var kinapuffar
De tio skott som sköts mot huset har inte gått igenom väggen, utan satt rakt in i väggen.

– När jag vaknade trodde jag från början att det var kinapuffar eller något, men samtidigt var det väldigt höga smällar.

Personerna som bor på fastigheten har bott där i många år och aldrig varit med om att det hänt något liknande.

– Det har alltid varit helt lugnt och vi trodde aldrig att något sådant här skulle kunna ske i det här området. Det känns jättejobbigt, säger den boende avslutningsvis.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se