NYHETER 2021-09-09 KL. 10:32

Vallentuna växer inte som väntat - blygsam ökning

Av Anneli

Vallentuna växer inte som väntat - blygsam ökning

FÄRRE NYA ÄN VÄNTAT. Vallentuna har växt med många nya personer på senare år, men nu har ökningen mattats av.
Foto: FRESHIDEA/ADOBE

Inte stillastående, men inte heller någon ökning att tala om. Vallentunas befolkning ökade med endast 29 personer mellan 2019 och 2020.

En långsammare takt i befolkningsökningen än vad man tidigare räknat med är väl helt okej, kanske någon tänker. Men faktum är att det får konsekvenser. Framför allt märks det genom att antalet barn och unga inte ökar i den takt som kommunen planerat för.

–Det är inte riktigt samma ökning i yngre åldrar som tidigare prognoser visat. Det leder till att det finns skollokaler som man inte har behov av och att vi behöver se över hur vi kan använda dem på ett bra sätt, säger Vallentunas kommundirektör Annika Hellberg.

Svagare än prognoser visat
I övrigt påverkas de kommunala verksamheterna inte nämnvärt av att befolkningsökningen mattats av.

–Men för att kunna växa behöver vi också göra det möjligt att satsa på vägar och förbereda för nya bostadsområden, så att nya invånare kan komma hit. Vi är en populär kommun som fler vill flytta till, säger Annika Hellberg och fortsätter:

–Vi växer fortfarande, men svagare än vad tidigare prognoser visat. Vi fortsätter att bedriva verksamhet av hög kvalitet och även om vi inte växter till lika snabbt, är det stabilt där vi är.

Urbaniseringen mattas av
När det gäller kommunens skatteintäkter så ökar de något, eftersom befolkningen ökar. Till skatteintäkter räknar man både skatteintäkter och generella bidrag från staten – och de generella bidragen från det kommunala utjämningssystemet ökar när invånarantalet ökar.

Vallentuna är i gott sällskap i länet när det gäller att ha en blygsam befolkningsökning. Mellan 31 januari 2019 och 31 januari 2020 stod flera kommuner i Stockholms län i det närmaste stilla och i tre kommuner minskade befolkningen: Danderyd, Lidingö och Vaxholm.

Orsakerna till att befolkningsökningen i Stockholm saktade in är flera. Men klart är att pandemiåret 2020 påverkade flyttströmmarna på flera sätt. Bland annat valde fler att flytta från Stockholmsregionen, än till. Ett exempel är att när det blev möjligt för många att jobba på distans, blev ett boende längre ut från storstäderna plötsligt aktuellt. Att befolkningen ändå ökade berodde på invandring och antalet födslar, visar statistik från SCB, Statistiska centralbyrån.

Tror på kraftigare ökning igen
Enligt SCB:s prognoser rör det sig dock bara om ett tillfälligt hack i kurvan. Fram till år 2040 är det just Stockholms län som väntas växa mest i Sverige. Och det är framför allt invandringen som bidrar till befolkningsökningen i Stockholm, liksom i övriga län. Detta trots att migrationen väntas bli något lägre de kommande åren.

I den prognos som Vallentuna kommun tagit fram för åren 2021-2031 beräknas befolkningen öka till drygt 40000 invånare 2031.

–Nu växer vi i långsam takt, men längre fram ser vi en ökning. Det dröjer dock innan vi ser en uppgång i barnantalet. Det hänger ihop med barnafödandet i olika ådrar och för att vi ska se en uppgång krävs en ny babyboom, säger Annika Hellberg.

Vallentuna gör varje år en egen prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt. Den är ett viktigt instrument för att kommunen ska kunna planera för bland annat förskolor, skolor och äldreomsorg. Den används också för att beräkna skatteunderlaget.

Färre barnfamiljer
Enligt den tidigare befolkningsprognosen skulle Vallentuna ha ökat med över 300 personer år 2020, men så blev det alltså inte. Avvikelsen beror på att fler äldre har valt att bo kvar i småhus och att väsentligt färre barnfamiljer flyttat in, samt att antalet födda barn varit lägre än prognosen. Det var dessutom fler som flyttade från Vallentuna än till, konstaterar man i rapporten ”Befolkningsprognos 2021-2031”.

Enligt den nya prognosen beräknas Vallentuna öka med 124 personer i år. Redan nästa år räknar man med att befolkningsökningen tar fart.