NYHETER 2023-03-02 KL. 08:35

Vallentuna växer: Nu är vi 34 851 invånare

Av Anneli Leijel

Vallentuna växer:  Nu är vi 34 851 invånare
VÄXER. Kommundirektör Annika Hellberg får en allt större kommun att ta hand om. Foto/Arkiv: Roffe Andersson

År 2022 minskade barnafödandet med 8,3 procent i Sverige. Även i Vallentuna föddes färre barn än på många år. Trots detta ökade befolkningen med 605 personer till 34 851 invånare.

– Det är ett glädjande resultat. Vi ökar mer än förväntat, säger Annika Hellberg, kommundirektör i Vallentuna kommun.

Statistiken från SCB, Statistiska centralbyrån, visar att barnafödandet förra året minskade i 20 av 21 län, samt i 215 av Sveriges 290 kommuner jämfört med år 2021. Exakt vilka faktorer som ligger bakom minskningen vet inte SCB, men historiskt sett har barnafödandet påverkats bland annat av ekonomiska konjunkturer och förändringar i familjepolitiken.

Nya Vallentunabor
Det som framför allt gör att befolkningen ökar i Vallentuna är inflyttningen. 2749 personer flyttade till Vallentuna, medan 2249 flyttade ifrån. Antalet födda, 309 personer, översteg också antalet döda som uppgick till 226 personer.

– Vi är en ung kommun. Det är väldigt populärt att bo här när man har små barn. Vi ser att när man har ett barn, och ofta ett till på väg, så väljer man att flytta hit. Därför ligger vi relativt sett högt i barnafödande, även om vi också haft en minskning, säger Annika Hellberg.

Hon tycker också att siffrorna över antalet inflyttande är intressanta.

– Vi har ett bostadsbyggande och det bidrar till den relativt sett höga inflyttningen i Vallentuna.

Nya områden
År 2020 och 2021 ökade befolkningen i Vallentuna väldigt lite. År 2020 enbart med 29 personer. 2022 ser man effekten av att flera nya bostäder blivit klara för inflyttning, menar Annika Hellberg.

Det handlar om områdena Åby ängar, Kragstalund östra, Gärdesvägen och Strömgården i den norra delen av Lindholmen.

– Förra året var 360 bostäder klara, det ger en hög inflyttning i kommunen. Även i år färdigställs flera bostäder och vi räknar med att vi kommer att ha en hög inflyttning också 2023, säger Annika Hellberg.

Enligt bostadsbyggnadsprognosen blir nyproduktionen lite lägre 2024, men ökar sedan igen de kommande åren. Det beror både på konjunkturen och de projekt som redan är planerade och de som det finns bygglov för. Kristineberg 1, Åbyholm och Ormsta-Stensta är exempel på områden där byggandet tar fart om några år.

Prognos bakom beslut
Varje år efter att SCB presenterat sin befolkningsstatistik, gör Vallentuna kommun en ny prognos för bostadsbyggandet tio år framåt. Den är också ett underlag till kommunens befolkningsprognos. Prognosen för befolkningen tar bland annat hänsyn till i vilken utsträckning äldre väljer att bo kvar i sina hus.

– Utifrån bostadsbyggnadsprognosen ser vi också vilka olika kommunala investeringar vi behöver göra, i infrastruktur och i förskolor och skolor. Just nu har vi för många platser i förhållande till antal barn. Det är därför barn- och ungdomsnämnden bestämt att Sjumilaskogens förskola ska stängas, och det är därför vi tidigare har gjort ett antal rockader mellan skolorna. På så vis kan vi lägga mer pengar i verksamheten i stället för på alltför stora lokalytor, förklarar Annika Hellberg.

Arbetet med prognosen för bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen sker under våren och fastställs i juni. Då kommer det att finnas en prognos för varje kommundel i Vallentuna.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se