NYHETER 2021-01-22 KL. 08:57

Vallentuna vill bli Sveriges bästa kvalitetskommun

Av Hege

Vallentuna vill bli Sveriges bästa kvalitetskommun

VILL BLI GRANSKADE. Att medverka i Årets kvalitetskommun ska gynna utvecklingen i arbetet.
Foto/Arkiv: ROFFE ANDERSSON

För tredje gången i rad är Vallentuna med i Sveriges kvalitetskommun. Men det är bara nio kommuner med i tävlingen, som kostar 85 000 kronor att vara med i.

Sveriges kvalitetskommun säger sig utnämna ”den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet”. Men det är bara nio av Sveriges 289 kommuner med i år. Förra gången priset delades ut, 2019, var det åtta anmälda.

Vallentuna har varit med 2017, 2019 och är med nu 2021. Det kostar 85 000 kronor att anmäla sig per år, och sedan ska ett antal politiker och tjänstemän åka till Kvalitetsmässan. Den kommun som segrar har åtagit sig att arrangera en mässa. Prissumman för segraren är 50 000 kronor.

För Helsingborg, som varit årets kvalitetskommun, landade kostnaderna på två miljoner kronor enligt Sveriges Radio.
– Men då jämför man äpplen och päron. Helsingborg lade in mässan under sin medarbetardag och ledarskapsdag, de hade ett jätteevent och marknadsförde sig utåt, säger Gunnar Gidenstam, handläggare på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Vill skapa en bra kommun
Luleå kommun skulle vara med men drog sig ur, när opinionen blev för stark mot att lägga pengar på sådant medan skolorna hade besparingskrav. Luleå hade beräknat att själva deltagandet i utmärkelsen och på Kvalitetsmässan skulle gå på 300 000 kronor.
– Vi på SKR pekar på att kommunkompassen, som deltagarna gör, är ett bra utvecklingsinstrument. Det handlar om effektivisering, demokrati och arbetsgivarpolitik – områden där man kan tycka att en kommun ska vara duktig. Att mäta det är en del i det utvärderingsarbete man ska göra, säger Gunnar Gidenstam.

För Vallentuna, som alltså deltar än en gång, handlar det om att få kvalitetsmått, säger kommundirektör Victor Kilén.
– För vår del handlar det om att vi vill skapa en riktigt bra kommun utifrån objektiva och framforskade kvalitetsmått. Och för att bli utvärderade så måste vi vara med i detta. Vi har förbättrat Vallentunas verksamheter. För varje skattekrona ska invånarna få tillbaka så mycket som möjligt i våra välfärdstjänster. Sedan vill vi vinna så klart, säger Victor Kilén.

Men att vara med kostar en hel del. Är det värt pengarna att vara med i tävlingen?
– Ja, det är absolut värt att lägga pengar på att vara med i Sveriges kvalitetskommun. I och med att vi är med så utvärderas vi och ser hur vi kan skruva på våra tjänster och göra dem ännu bättre, så att skattebetalarna får valuta för pengarna.

Borde tävlingen inte heta något annat än "Sveriges kvalitetskommun" om det bara är nio kommuner som deltar?
– Det är upp till SKR att avgöra det, säger Victor Kilén.