NYHETER 2024-02-15 KL. 10:37

Var sjunde butik har försvunnit från Vallentuna sedan 2017

Av Martin Olsson

Butikerna blir allt färre i landet, sedan 2017 har antalet minskat med 7 procent. I Vallentuna kommun har minskningen gått ännu fortare.

Var sjunde butik har försvunnit från Vallentuna sedan 2017
FÄRRE. Antalet butiker i Vallentuna blir allt färre. Foto: Unsplash

Visserligen avstannade minskningen under 2022, men den långsiktiga trenden är tydlig: det blir allt färre butiker i Sverige. Sedan 2017 har antalet butiker i landet minskat från 34 070 till 31 630 – motsvarande 7 procent. Det visar siffror från Handelsrådets och HUI Researchs Butikdatabasen.

I Vallentuna kommun har utvecklingen gått ännu fortare. Här har var sjunde butik försvunnit. Den 30 november 2022 fanns 40 butiker i kommunen, vilket är lika många som året innan men sju färre än 2017.

Flest butiker har försvunnit bland dem som kategoriseras som sällanköp, till exempel klädaffärer och bokhandlar. 2017 fanns 29 sådana butiker i kommunen – 2022 var de 24. Dagligvaruhandeln, där bland annat mataffärer ingår, har minskat från 18 till 16 butiker.

Flertalet tillhör en kedja

Av sällanköpsbutikerna i kommunen tillhör tolv stycken, eller 50 procent, en butikskedja medan tolv butiker är fristående. Bland dagligvarubutikerna är nio, eller 56 procent, kedjeanslutna och sju fristående. I riket som helhet är de flesta butiker kedjeanslutna. Där handlar det om 62 procent av sällanköpsbutikerna och 59 procent av dagligvarubutikerna. De senaste åren har andelen kedjeanslutna butiker i landet minskat något.

Samtidigt som antalet butiker minskat finns det ett segment som ökat sin andel: lågprisbutikerna. 2017 kategoriserade Handelsfakta 16 procent som lågprisaffärer. 2022 utgjorde de 19 procent av butikerna i kommunen. Även i riket som helhet ser lågprisbutiker ut att öka sin andel.

Färre butiker i 23 kommuner

I Stockholms län som helhet har antalet butiker minskat från 7 523 till 6 816 mellan 2017 och 2022. I tre kommuner har antalet butiker ökat. I Salems kommun fanns 21 butiker 2022, jämfört med 15 butiker 2017. I Nykvarns kommun har antalet butiker gått från 17 till 12 under samma period.

Knappt 400 arbetar i butiker i Vallentuna

2021, som är den senaste uppgiften om antalet anställda, arbetade 353 personer i butik i Vallentuna. Det är 43 fler än 2017. Omsättningen har ökat – från 900 miljoner kronor till 1,1 miljarder.

Enligt HUI ser antalet butiker ut att fortsätta att sjunka i Sverige. På kort sikt har konjunkturen slagit hårt – både mot fysiska butiker och e-handel – och på lång sikt räknar institutet med att e-handeln påverkar antalet butiker. Samtidigt konstaterar man att digitaliseringen slår olika mot olika sorters butiker. Kläd- och skohandeln har till exempel tappat mer till e-handel och avvecklat fler butiker hittills, medan antalet lågprisbutiker har ökat de senaste åren.

Martin Olsson, Newsworthy

Källa till statistiken

All data kommer från Handelsfaktas butikdatabas. Handelsfakta ägs av Handelsrådet – ett samarbete mellan Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden, Fremia och Unionen och drivs av HUI Research.

Antalet butiker är en ögonblicksbild av läget den 30 november respektive år.

Databasen baseras på statistik från SCB. HUI Research kartlägger och bearbetar sedan i första hand kedjekopplade butiker. Även fristående butiker finns med i Butiksdatabasen men genomgår inte samma bearbetning och kontroll. När man till exempel mäter lågprishandelns andel av butiksbeståendet är det baserat på de kedjeanslutna butikerna, utifrån bland annat butikskedjornas egna information om deras butiksbestånd samt branschtidningar.

Butiker som i första hand tillhandahåller en tjänst men som också säljer varor, till exempel en skomakare som kanske också säljer sulor, är exkluderade ur databasen. Så även tillfälliga butiker.

Uppgifter om försäljning och arbetsmarknad baseras i huvudsak på SCB:s reigonala omsättningsstatistik.