NYHETER 2022-05-12 KL. 10:00

Var tredje förskollärare saknar behörighet

Av Anneli Leijel

Var tredje förskollärare saknar behörighet
I Vallentuna har man utmaningar med att locka behörig personal till förskola. Foto: Adobe

I Vallentuna är 29 procent av dem som arbetar i förskolan utbildade förskollärare. Den andelen borde höjas, anser Lärarförbundet.

– I de kommunala förskolorna har vi 34 procent behöriga förskollärare. Det är betydligt högre än i de fristående förskolorna, säger Susanna Falk, utbildningschef på Vallentuna kommun med ansvar för de kommunala förskolorna.

Enligt Skolverkets statistik fanns det förra året 318 heltidstjänster i förskolorna i Vallentuna kommun. 92 av dessa, 29 procent, innehades av personer med en förskollärarexamen.

– En förskola i särklass kräver betydligt fler legitimerade förskollärare. En ambitionsnivå på 70 procent förskollärare är både rimlig och nödvändig för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Målet om 70 procent behöriga förskollärare uppfylls dock ingenstans i Stockholms län, utan behörigheten varierar mellan 23 och 44 procent i olika kommuner.

Sett till hela Sverige hade förra året 40 procent av alla förskollärare en förskollärarexamen. I Vallentuna är två tredjedelar av förskolorna fristående och en tredjedel kommunala. I de kommunala är 34 procent utbildade förskollärare och i de fristående 26 procent.

Vad beror skillnaderna på?
– De fristående förskolorna drivs av företag. Varför de väljer att göra på det ena eller andra sättet kan jag inte spekulera om, säger utbildningschef Susanna Falk.


KOLL. Utbildningschef Susanna Falk förklarar läget. Foto: Adobe/Infälld bild: Pressbild.


Varje kommun har ett tillsynsansvar för de fristående skolorna. I Vallentuna ligger det ansvaret på barn- och ungdomsnämnden. Det innebär att kommunen ska kontrollera att den fristående verksamheten lever upp till vad som anges i skollagen, förskolans läroplan och kommunala riktlinjer.

– Det gäller bland annat ekonomi, driften och att det ska finnas högskoleutbildad personal. Förskolorna ska ha en viss kvalitetsnivå, säger Susanna Falk.

Det finns dock ingen lag som säger hur många behöriga förskollärare en barngrupp ska ha.

– I skollagen står det att utbildade förskollärare ansvarar för planeringen av verksamheten och för kvaliteten, men det är inte reglerat att det ska vara en förskollärare på till exempel 10 eller 30 barn, berättar Susanna Falk.

Genom tillsyn och genom att stimulera till fortbildning, arbetar kommunen för att få upp andelen utbildade förskollärare. Varje år erbjuds barnskötare att utbilda sig till förskollärare, både i de privata och de kommunala förskolorna.

– De får möjlighet att utbilda sig på en del av sin arbetstid och förskolorna får vikarier för den som är borta. Vi har tio platser och åtta eller nio har blivit nyttjade hittills. Vi har också sett till fördelningen av platserna, så att de inte enbart går till en fristående förskolekoncern.

För de kommunala förskolorna har kommunen också fattat beslut om att inte tillsvidareanställa personal som saknar utbildning till barnskötare.

– De fristående förskolorna är fristående företag, så hur de gör vet vi inte, säger Susanna Falk.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se