NYHETER 2024-05-23 KL. 12:03

”Vi fortsätter utreda källorna till PFAS i grundvattnet”

Av Anneli Leijel

”Vi fortsätter utreda källorna till PFAS i grundvattnet”
FÖRGIFTADE BRUNNAR. Flera brunnar med vatten har visat sig innehålla höga halter av miljögiftet PFAS. Foto: Adobe

Det finns flera källor till PFAS i grundvattnet i området runt Okvista. Men enligt Martin Rodell, miljöchef på Vallentuna kommun, är det i tydligt att källan till PFAS för fastigheterna längs Olhamra kvarns väg är brandövningsplatsen. Vad som orsakat de förhöjda halterna av PFAS på andra sidan Arngarsvägen är dock inte lika klart. Därför behandlas de båda områdena som två olika ärenden av kommunen.

Den 6 maj höll kommunen ett informationsmöte med de drabbade fastigheterna i närheten av brandövningsplatsen i Okvista. Med på mötet var också representanter för Roslagsvatten och brandförsvaret. De boende fick tips om att installera eget filter eller reningsverk. När de kan få kommunalt vatten indraget är fortfarande oklart.

Veckan efter, den 13 maj, träffade mijlöchef Martin Rodell och samhällsbyggnadschef Björn Stafbom de boende på Syrenlundsvägen.

– Alla här är jätteoroliga, även de som inte har förhöjda värden av PFAS, men ändå har konstaterat PFAS i brunnarna. Hur länge dröjer det tills värdena stigit och ligger över gränsvärdet, frågar man sig, säger Anna som var med på mötet. På hennes fastighet är PFAS-värdet så högt att de inte kan dricka vattnet.

Olika bemötande

Mötet blev en besvikelse. Kommunen har inte tänkt ta fler prover på Syrenelundsvägen.

– De sa att de analyserat vårt vatten och att det inte kommer från brandförsvarets plats utan från en annan källa. Möjligen från deponin. De fick det att låta som om det var vårt ansvar för att vi har egen brunn, men det har de ju på Okvistasidan också. Och om våra höga PFAS-värden beror på deponin, då är det ju kommunens ansvar, säger Anna. Hon ställde också den frågan till kommunen, men fick inget svar.

– Kan det kanske vara så att på Okvistasidan kan man exploatera och tjäna pengar, så därför bryr man sig mer om fastigheterna där, funderar hon.

Miljöchef Martin Rodell förklarar varför de två områdena behandlas som separata ärenden av kommunen:

– Vi kan se att Olhamraområdet är kopplat till brandövningsplatsen. Det ser vi i nuläget inte på Syrenelunsvägen. Där kan kopplingen göras till deponin eller till andra generella föroreningar.

Kan man se detta utifrån provtagningarna?

– Ja, det kan man se i olika tester när man gör källspårning, vilka som är kopplat till vad. Men vi fortsätter att utreda varför det ser ut som det gör på Syrenelundsvägen. Det är ett parallellt ärende som pågår.

Finns det en tidplan för när utredningen är klar?

– Nej, det har jag inte.