NYHETER 2023-02-16 KL. 08:30

Viltolyckorna ökar på Vallentunas vägar

Av Daniel Bergholm

Viltolyckorna ökar på Vallentunas vägar
Foto: Adobe

Under perioden 2020-2023 har det nationella viltolycksrådet rapporterat in 511 viltolyckor på Vallentunas bilvägar. Den stora majoriteten av dessa olyckor involverar rådjur med över 400 av dessa inrapporteringar. Statistiken visar på att det senaste åren har skett en successiv ökning gällande antalet olyckor, även om skillnaden är marginell. År 2020 rapporterades 136 stycken vildolyckor inom Vallentuna kommun och under det föregående året 2022 landade siffran på totalt 193 stycken.

Så här ser statistiken ut mellan 2020-2023:

Totalt 511 viltolyckor varav;
Rådjur: 402
Vildsvin: 67
Dovhjort: 16
Älg: 17
Alla övriga arter: 0-1

Statistiken i sin helhet, år från år:

För 2020: 136
Rådjur: 99
Vildsvin: 19
Dovhjort: 8
Älg: 8
Utter: 1
Varg: 1

För 2021: 174
Rådjur: 138
Vildsvin: 23
Dovhjort: 4
Älg: 4
Kronhjort: 2
Övriga arter: 3

För 2022: 193
Rådjur: 158
Vildsvin: 24
Dovhjort: 4
Älg: 5
Örn: 1
Övriga arter: 1

För 2023: 8
Rådjur: 7
Vildsvin: 1

Om du vill resonera om siffrorna finns Kenneth Kronberg som kontakt i Stockholms län: kenneth.kronberg@polisen.se

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se