NYHETER 2021-05-12 KL. 09:40

Vittra Vallentuna bygger nytt skolhus

Av Anneli

Vittra Vallentuna bygger nytt skolhus

FÅR STÖRRE UTRYMME. Rektor Elin Möller är nöjd med hur verksamheten kan utvecklas med utbyggnaden av skolan.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Vittra Vallentuna bygger ut. Det nya skolhuset kommer att innehålla specialsalar för musik, trä- och syslöjd och hemkunskap.

Det blir också två omklädningsrum. Byggnaden väntas stå klar i slutet av höstterminen 2021.
– Det känns väldigt roligt. Den nya skolbyggnaden gör att vi får mer utrymme i ordinarie skolbyggnad för fler klassrum för teoretiska ämnen, och större utrymme för att vara en skola med två klasser per årskurs, hela vägen från förskoleklass till årskurs 9, berättar Elin Möller, rektor för Vittra Vallentuna.

Färre pendlingstimmar
Idag är två årskurser endast en klass per årskurs, vilket skolan nu alltså får möjlighet att utöka.
– Nu får vi också nya, fina salar för de praktiska och estetiska ämnena och de två nya omklädningsrummen gör att vi kan förlägga utomhusidrotten i närområdet och minska åkandet, säger Elin Möller.
Idag åker eleverna ofta till Vallentuna IP för att ha utomhusidrott. Inomhusidrott har de yngre eleverna i närliggande idrottshall medan de äldre eleverna åker till Vallentuna sporthall.

Det är fastighetsägaren Hemsö som bygger det nya skolhuset på uppdrag av Vallentuna Vittra som hyresgäst.
– Utformningen av det nya skolhuset har skett i samråd med oss, utifrån det behov vi har och den tillväxtprognos som finns. Vi har högt söktryck och kommer nu att kunna ta emot fler elever. Genom att bli en helt och hållet två-parallellig skola, skapar vi möjlighet för en bättre organisation för tjänstefördelning. Det blir en bra dynamik med två klasser per årskurs, samtidigt som vi fortsatt är en mindre skola som satsar på trygghet och kvalitet.

Den nya skolbyggnaden ska uppföras vid basketplanen, nära skogsdungen och ta en del av den nuvarande parkeringsplats i anspråk.
– Huset inkräktar en del på skolgården och vi vill inte att den ska bli sämre, så när skolhuset är klart och vi ska återställa runtomkring, får vi hitta andra ställen runt skolan och till exempel flytta basketplanen. Skolgården kommer att få sig en uppdatering, säger Elin Möller.