Nytt centrum för pendlare snart klart

Nytt centrum för pendlare snart klart

RESECENTRUM. Arninge station blir ett nytt nav för resande i nordöstra Stockholm. Här kommer Roslagsbanans Österskärslinje att stanna, samtidigt som tvärförbindelserna mellan Täby, Vallentuna, Österskär, Vaxholm och Norrtälje förbättras med flera busslinjer som trafikerar den nya bussterminalen.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Knutpunkt för bättre tvärförbindelser – ”Arninge station kommer att nås på cirka 14 minuter från Vallentuna”

✅ Ny tågstation vid Roslagsbanan
✅ Ny bussterminal
✅ Ny infart från Arningevägen
✅ Nya infarts- och cykelparkeringar
✅ 400 parkeringsplatser (200 under jord)

Den 12 december är det dags. Då öppnar Arninge station. En helt ny knutpunkt som kommer att underlätta pendlandet för Vallentunabor.

Det blir bättre tvärförbindelser i nordöstra Stockholm med en bussterminal, 400 infartsparkeringar och Roslagsbanans nya station på Österskärslinjen.

–Arninge station öppnar för ett helt annat tvärresande. Rent generellt kommer man att kunna åka mellan olika kommuner på ett annat sätt än idag. Det blir positivt för Vallentunaborna med ännu en knutpunkt i kollektivtrafiken, säger Mimmi Skarelius Lille, strategisk trafikplanerare på Vallentuna kommun.

Arninge station ger möjligheter till nya resvägar och resmönster. Här kommer resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus.

Ny tågstation
Det är Trafikverket, trafikförvaltningen i Region Stockholm och Täby kommun som tillsammans står bakom bygget av Arninge stationsområde.

Under 2020 inledde Trafikverket bygget av en cirka 150 meter lång väderskyddad gångbro över motorvägen. Den knyter ihop Roslagsbanans nya station, Arninge station, med Arninge handelsområde på andra sidan. I uppdraget ingick också att bygga en bussterminal, på båda sidor längs E18, och ytterligare en infart för biltrafik till Arninge centrum från Arningevägen. Täby kommun har samtidigt bland annat byggt infarts- och cykelparkeringar vid stationsområdet.

–Samtliga nordostkommuner, Norrtälje, Vaxholm, Österåker, Täby och Vallentuna har bidragit till finansieringen av de 400 p-platserna på infartsparkeringen, utifrån hur mycket de beräknas använda dem och har behov av dem, berättar Magnus Nissar, projektchef på Täby kommun.

Gratis infartsparkering
Redan nu finns 200 p-platser under jord klara att börja användas, i direkt anslutning till stationen och ytterligare 200 p-platser kommer att stå klara i december, på marken mellan ICA Kvantum och gamla Coop-byggnaden.

–Infartsparkeringen är gratis och det blir 24-timmarsparkering, berättar Magnus Nissar.

Buss 524 som idag trafikerar sträckan Upplands Väsby till Kundvägen i Arninge, via Vallentuna station och Täby kyrkby, kommer från den 12 december att stanna vid Arninge station.

–Det blir den primära kopplingen mellan Vallentuna och Arninge. Utöver det kommer även linje 625 köra till Arninge station, som blir linjens nya ändhållplats, säger SL:s presskommunikatör Elin Lindström.

Expressbuss till Vallentuna
Det planeras också för en helt ny stombuss, en expressbuss mellan Upplands Väsby, Vallentuna centrum och Arninge station, berättar Vallentunas strategiska trafikplanerare Mimmi Skarelius Lille:

–Det blir den stora förändringen för Vallentunaborna. Just nu utreder regionen framkomlighet för den bussen. Det är troligt att bussen kommer att gå med 15-minuterstrafik i rusning och sedan med 30-minuterstrafik övrig tid.
Enligt Mimmi Skarelius Lille kommer den nya expressbussen inte stanna på alla stationer. Med den kommer det att ta cirka 14 minuter till Arninge station från Vallentuna Centrum.

När den bussen kommer att tas i trafik är ännu oklart men troligen under 2022.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *