Ökad smittspridning i Vallentuna

Ökad smittspridning i Vallentuna

YNGRE BLIR VACCINERADE. Nu får allt yngre personer vaccinera sig, personer över 74 år har kontaktats med brev.
Foto: SHINTARTARNYA/ADOBE

Nu kan 74+ börja boka tid för vaccinering – Gymnasieelever tillbaka i skolan

Smittspridningen har ökat i Vallentuna de senaste veckorna. Samtidigt fortsätter vaccineringen. Nu har 9,2 procent av Vallentunaborna fått sin första dos vaccin, och 4,2 procent fått två doser. Nu kan också alla över 74 år boka tid för vaccin.

Siffrorna från Folkhälsomyndigheten visar en uppgång med 118 nya bekräftade fall mellan vecka 10 och 11 i Vallentuna. Det är en uppgång med 23 fall, jämfört med veckan innan. Efter en något nedåtgående trend, på en redan hög nivå, ökar alltså andelen bekräftade fall igen. Fortsätter det så här är nivåerna snart uppe i de nivåer som rådde under den andra vågen vid jul och nyår.

Hela länet har just nu en uppåtgående trend och bland de kommuner som har flest fall per 100 000 invånare befinner sig Vallentuna på en tionde plats.
Grannkommunen Österåker har flest fall och Täby placerar sig på plats sju.

Klartecken
Efter att ha pausat vaccinering med Astra Zenecas vaccin på grund av misstänkta, allvarliga biverkningar, har Folkhälsomyndigheten nu gett klartecken till att börja använda vaccinet igen för alla över 65 år.
Beslutet motiverar man med att inga allvarliga biverkningar har setts bland personer i den här åldersgruppen, och att vaccinet ger ett gott skydd mot svår sjukdom och i värsta fall död. Om vaccinet ska rekommenderas för yngre åldersgrupper utreds dock fortfarande.
Vaccinleveranserna är fortfarande försenade, men nyligen stod det klart att några tillverkare fått klartecken från EU att öppna nya fabriker i Europa, vilket gör att fler leveranser kan nå Sverige under våren.

Fler vaccinationsplatser
Sedan några veckor har alla över 80 år kunnat boka tid för vaccin, även om det ibland varit svårt att komma fram på telefonen till sin vårdcentral, som Vallentuna Nya tidigare berättat om. Och på 1177.se finns nu information om att även alla födda 1942-1946 i region Stockholm kan börja boka tid för vaccinering mot covid -19 från och med denna vecka, vecka 13.

Än så länge finns bara en handfull ställen där vaccination kan ges, men platserna kommer att utökas i takt med att leveranserna av vaccin ökar till regionen.

Enligt information på 1177.se kommer alla som ingår i gruppen födda 1942-1946 att få hem ett brev om hur bokningen av vaccinationstid ska gå till. Samma förfarande kommer sedan att gälla för nästa ålderskategori, födda 1947-1951 och för födda 1952-1956. Exakt när det kommer att ske under våren är ännu inte klart utan beror på hur tillgången på vaccin ser ut.

Fysisk närvaro efter lov
När gymnasieeleverna nu går på påsklov är det med vetskapen om att närundervisningen, på plats i skolan, återupptas igen efter lovet. Beslutet har fattats av Folkhälsomyndigheten eftersom det både visat sig att eleverna halkar efter kunskapsmässigt när de har distansundervisning, och att många mår mycket dåligt av att inte få komma i väg och träffa sina klasskompisar. Fortfarande kan dock skolorna göra lokala anpassningar efter hur smittspridningen ser ut.
– Jag känner mig trygg i att eleverna kommer tillbaka, men det blir vissa begräsningar och anpassningar första veckan efter påsk. Vi kommer att ha en delvis återgång och pröva oss fram, så att det inte blir trängsel, varken på skolan eller i kollektivtrafiken, säger Johan Klintberg, rektor för Vallentuna gymnasium.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *