Promenadstråk runt sjön kan vara klart 2023

Promenadstråk runt sjön kan vara klart 2023

NYA FRITIDSMÖJLIGHETER. Det är populärt att promenera ut med Vallentunasjön. Nu arbetar en särskild projektgrupp i Vallentuna med att skapa ett sammanhållet stråk runt sjön. Som ett led i detta har träspänger byggts både vid Arkils tingstad och på en stig mellan Örtagårdsvägen och Manhemsvägen.
Foto: MALIN TILJA

Promenadstråk runt Vallentunasjön kan vara klart 2023. Del av sträckan är nya spänger i trä vid Arkils tingstad och mellan Örtagårdsvägen och Manhemsvägen.

I flera år har både Vallentuna och Täby planerat för ett promenadstråk runt Vallentunasjön. Men eftersom marken inte bara ägs av kommunerna, utan även av privata markägare, har arbetet med ett sammanhållet stråk gått trögt.

Nu har dock en särskild grupp tillsatts i Vallentuna kommun för att jobba med projektet för Vallentunas räkning.
– Det är svårt att svara på när det kan bli klart i och med att vi inte har rådighet över marken, men förhoppningsvis under 2023, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef, på Vallentuna kommun.

Som ett led i att skapa ett sammanhållet promenadstråk runt sjön, sattes i början av hösten träspänger upp vid Arkils tingstad och på en stig mellan Örstagårdsvägen och Manhemsvägen.

Det är platser där det är sankt, fuktigt och ofta blött. Nu kan man promenera här utan att riskera att bli blöt om fötterna.
– Vi fortsätter nu arbetet från Gustavs udde mot Kyrkviken med att grusa upp och göra slyröjningar. Det kommer inte att gå att promenera jättenära sjön överallt, utan det kan bli så att man får gå på en gång- och cykelväg en bit ifrån. Vi ska också föra diskussioner med de privata markägarna om de är villiga att släppa en bit mark för detta. Tanken är att man ska kunna ta sig runt hela sjön, säger Johan Carselind.

På Vallentuna kommun finns nu en projektgrupp som jobbar med detta. Den består bland annat av parkingenjörer, kommunekolog och planarkitekter. Projektledare är Frida Krantz Röhne. Hon säger:

– Marken på andra sidan Vallentunasjön, åt Upplands Väsby till, ägs av privata fastighetsägare som vi vill ha en dialog med. Om man äger privata hus nära vattnet, då vill man kanske inte ha någon som går framför huset, men om det är annan typ av mark, till exempel för lantbruk, är det nog lättare att få till.

Även i Bällsta har diskussioner förts med en bostadsrättsförening som äger mark nära sjön, och där har man ännu inte kommit fram till en lösning, berättar Frida Krantz Röhne. Tanken är att diskussionerna ska fortsätta.

Projektgruppen vill också inleda samtal med Täby kommun, bland annat för att tillsammans med Täby planera för en gemensam skyltning på den drygt 20 kilometer långa sträckan runt sjön.

– När allt är klart vill vi märka upp vilken led man går på, så att man känner igen sig när man går runt sjön och ser att det är ett sammanhållet stråk, säger Frida Krantz Röhne.
Tror du att leden runt Vallentunasjön kan vara klar 2023?
– Det är kanske lite optimistiskt, men det beror på hur långt vi kommer i diskussionerna med markägarna. Bara vi får okej så kan vi genomföra det.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *