Risk för mer flygbuller över Angarnssjöängen

Risk för mer flygbuller över Angarnssjöängen

Domstolsbeslut om nya inflygningsrutiner till Arlanda tas i oktober

Foto: ADOBE

Swedavia vill kunna använda kurvade inflygningar till Arlanda flygplats, istället för raka inflygningar. Detta riskerar att orsaka mer flygbuller, både över Upplands Väsby tätort, men också över Vallentunas tysta områden, till exempel Angarnssjöängen. Målet har varit uppe i mark- och miljödomstolen. Den 15 oktober meddelas dom.

–Upplands Väsby drabbas mest av Swedavias förslag, men vår korridor över Vallentuna går ihop med den över Väsby, så vi påverkas också, säger Carl Henricsson, strategisk miljöplanerare på Vallentuna kommun.

I september 2020 ansökte Swedavia om ändringstillstånd för Arlanda flygplats för att permanent få tillämpa alternativa inflygningsprocedurer vid inflygning till tre av banorna. Med alternativa inflygningsprocedurer avses kurvade inflygningar, istället för raka.
Genom att tillämpa kurvade inflygningar blir det möjligt att förkorta inflygningarna och på så vis spara bränsle och minska utsläppen, vilket också är en global angelägenhet, skriver Swedavia i sin ansökan om ändringstillstånd.

Kan påverka naturupplevelse
Swedavia påpekar att de vill ha möjlighet att genomföra kurvade inflygningar, men att de inte ska bli fler än idag. Fortfarande gäller tillståndet för 350 000 flygrörelser per år och detta handlar om jetflygplanen som går på hög höjd.

Förändringen berör flera kommuner, men framför allt Upplands Väsby. De kurvade inflygningarna ska kunna ske över Upplands Väsby tätort, något som Upplands Väsby kommun motsätter sig. ”Upplands Väsby tätort ska inte överflygas”, skriver man i sitt yttrande.
Vallentuna kommun pekar på att Swedavia föreslår en direkt överflygning av det tysta området Angarnssjöängen. Flygkorridoren är placerad mycket nära Natura 2000-området som är en mycket välbesökt fågelsjöäng och det största naturreservatet i kommunen. Området är även rikt på fornlämningar och här går Roslagsleden. ”Ökade inflygningar över detta område medför en uppenbar risk för negativ påverkan på områdets upplevelsevärde”, skriver Vallentuna kommun i sitt yttrande.

–Vår stora synpunkt är att vi önskade ett mer detaljerat underlag för att se konsekvenser, blir det fler överflygningar eller inte? Senare har Swedavia svarat att det inte handlar om fler, utan att de är knutna till en korridor. Men våra synpunkter kvarstår, det finns risk att inflygningarna sker oftare, att de inte blir lika utspridda, och då kan det bli störande för boende och i tysta områden även om det inte överskrider de accepterade bullernivåerna, säger Carl Henricsson på Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun anser också att det är olyckligt att den förändring med kurvade inflygningar för höghöjdsflygen som Swedavia nu önskar, inte samordnats med det tidigare förslaget till riksintresseprecisering som Vallentuna Nya tidigare skrivit om. Nu blir det en otydlighet gällande flygplatsen samlade markanspråk och processen blir inte transparent.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *