Roslagsbanan avstängd en vecka längre

Roslagsbanan avstängd       en vecka längre

TUNGT JOBB. Under den senaste avstängningen av Roslagsbanan har det varit många fordon på rälsen som utfört många olika typer av arbeten.
Foto: GUSTAV KAISER

Tågen på Roslagsbanan börjar åter rulla mot Kårsta 20 december. Trafikstarten blev försenad bland annat på grund av stölder av kablar och kontaktledningar i Vallentuna.

Den 20 december börjar Roslagsbanan att köra hela vägen mot Kårsta igen efter sex månaders avstängning. Trafikstarten sker en vecka senare än beräknat. Förseningen beror på sjukdom, covid -19, hos både SL och dess entreprenörer under november, samt stölder vid stationer i Vallentuna.

Kopparstölder
Från början skulle Roslagsbanan ha stängts av för dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund från april till november. Men på grund av pandemin sköts avstängningen upp och arbetena drog igång i juni, två månader senare än tänkt. Sedan dess har det arbetats tvåskift och kvällar och helger för att jobba ikapp en månad och kunna öppna Kårstalinjen i december.

Att tidplanen inte kunnat hållas helt ut, med att öppna Kårstalinjen hela vägen från Täby kyrby till Kårsta den 13 december, beror enligt SL på oförutsedda händelser som sjukfrånvaro och en hel del stölder på sträckorna Lindholmen – Frösunda samt Ekskogen – Kårsta.
– Det är kontaktledningar, kablar och transformatorer som har stulits. Stölderna har resulterat i att vi varit tvungna att byta ut all tråd i luften på dessa sträckor. Vi jobbar alltid för att öka skalskyddet kring våra arbetsplatser, men det här är ett så omfattandet och stort arbete att det inte går att vara överallt hela tiden. Har man gett sig den på att stjäla något, så är det svårt att skydda det, säger Elin Lindström, pressansvarig på SL.
– Det är förstås jättetråkigt och ett tydligt exempel på att några få personer som stjäl, ställer till det för väldigt många andra.

ÖVERGÅNG. Vid stationen i Vallentuna centrum har det gjorts mycket
arbete på bland annat övergångarna.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Under trafikavstängningen har SL arbetat längs sträckan Täby kyrkby – Kragstalund med att bygga dubbelspår och sätta upp spårnära bullerskärmar. Flera planskilda korsningar har också byggts. Den största är övergången vid Jarlabankes väg där tågen kommer att gå på en järnvägsbro, och gång- och cykeltrafik samt biltrafik, passerar under i en tunnel.

De större arbetena är nu klara och det sista som återstår kommer att göras vid den andra avstängningen av sträckan Täby kyrkby-Kårsta som sker 25 juni till 16 oktober 2021.

Säkrare övergångar
Vid Vallentuna station har SL byggt om den södra järnvägskorsningen till en Z-formad chikan med fållor för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafik.
Vid Ormsta station har järnvägskorsningen byggts om för att separera gång- och cykeltrafiken från biltrafiken. Ormstaån har också fått en ny sträckning mellan Vallentuna och Ormsta för att förbättra banstabiliteten på Roslagsbanan.


Också vid Lindholmens station har järnvägskorsningen byggts om för att separera gång- och cykeltrafik från biltrafik. Söder om Gårdsvägen har en ny sidoplattform byggts för avstigande.
På sträckan mellan Frösunda och Ekskogen har SL bytt ut alla kontaktledningsfundament och alla trådar i luften. En ny bro har lagts över Edsbergsån.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *