Så ska parkeringssituationen förbättras i centrum

Så ska parkeringssituationen  förbättras i centrum

OLLE FÖRKLARAR. Tanken är att korttidsparkeringar sker utomhus och långtidsparkering inne i p-garage.
Foto:ROFFE ANDERSSON

Längre besök i parkeringsgarage – kortare besök i markplan

Svårt att hitta en p-plats i Vallentuna centrum? Det vill Vallentuna kommun ändra på.

Den nya strategin går ut på att besökare som vill strosa och handla en längre stund, parkerar i parkeringshus och platserna i markplan viks för kortare besök, för den som ska hämta eller lämna någon vid stationen, bara springa in på Systemet eller hämta ett postpaket.

–I vår parkeringsstrategi för centrala Vallentuna står det att när större markparkeringar försvinner, när de bebyggs, ska de ersättas. Det ska inte bli färre p-platser i centrum, säger Olle Nordberg, kommunens projektchef för centrala Vallentuna.

Till exempel ska det så småningom byggas bostäder på den stora parkeringen framför Systembolaget i Vallentuna centrum. Då är tanken att de ska ersättas med p-platser i garage under mark, så att det täcker behovet av platser för kunder och besökare till centrum.

Enligt parkeringsstrategin som sträcker sig fram till år 2040, är tanken att besökare som vistas längre tid i centrum ska hänvisas till parkeringsgaragen. Medan den som har ett snabbt ärende, till exempel ska köpa en blomma, ska kunna stå i markplan.
–Om man har ett kort ärende ska man kunna parkera nära, men om man behöver stanna tre timmar eller längre, då ska man välja p-huset, säger Olle Nordberg.

RESEMIX. Olle hoppas att fler börjar att kombinationsresa om 5-10 år. Foto: ROFFE ANDERSSON

Hur lång tid tänker man att ett kort ärende ska ta, och hur många p-platser ska det finnas för det?
–Det kommer att finnas 1-4 platser där du kan stå 15 minuter.

Satsar på komboresande
Men om man vill stanna till och äta lunch på någon av centrums restauranger, då behövs längre tid än en kvart, åtminstone en timme. Kommer det att finnas p-platser för det?
–Ja, p-platser för en eller två timmar kommer att finnas. Jag törs inte säga exakt hur lång tid det blir. Idag har vi ett virrvarr av olika p-tider, en timme, två timmar och tre timmar. Tanken är att långa parkeringstider hänvisas till parkeringshus och sedan ska det bli mer likformat på p-platserna utomhus.

Kan det här ske i närtid, i år eller nästa år?
–Ett politiskt beslut återstår. Men det bör kunna ske relativt snabbt. Vi måste samtidigt förbättra skyltningen till p-garagen och vägvisningarna till centrum.

De befintliga parkeringshusen runt centrum upplevs som rätt sunkiga. Det ligger ofta skräp där och det luktar illa. Behöver de rustas upp?
–Rent tekniskt är det inga problem med dem, mer än att det kan behövas lite kosmetik för en trevligare miljö. Däremot har det varit mycket skräp där och vi behöver se över hur vi kan komma tillrätta med det. Behövs fler papperskorgar eller något helt annat? Garagen hör till centrumägaren och kommunens gatu- och parkavdelning.

När gång- och cykelvägarna färdigställdes på Banvägen, bakom Tunahuset, försvann flera snedställda parkeringsplatser och ersattes med ett fåtal parkeringsfickor. Varför blev det så?
–Det beror på den detaljplan som antogs för flera år sedan om att Tunahuset får byggas ut. I och med det försvann ytan som gjorde att det var okej med snedställda p-platser där. Det får inte plats om Tunahuset byggs ut.

Det byggs många nya bostäder i Vallentuna. I år och nästa år omkring 200-300 lägenheter och år 2022 växlar man upp och bygger 400-580 bostäder per år fram till 2030. När invånarantalet ökar, ökar också behovet av fler parkeringsplatser, inte minst för de resor som sker på fritiden, konstaterar kommunen i sin parkeringsstrategi.
–Vi är en bilburen kommun och det ska vara lätt att ta sig till olika bostadsområden och till centrum med bil. Samtidigt är det positivt att cykla och gå, det ger inte lika mycket klimatpåverkan och det är bra ur ett hälsoperspektiv. Hur ska vi möjliggöra för kombinationsresor? Att ta bilen en del av sträckan, men också gå eller cykla och åka kollektivt en del av sträckan? Om 5-10 år hoppas vi att fler gör kombinationsresor, säger Olle Nordberg.

För att detta ska vara möjligt planeras också för fler infartsparkeringar. Först ut är Kragstalunds station. Vid årsskiftet startar byggandet av en infartsparkering norr om Bällstavägen med 110 p-platser.

Vallentuna kommuns parkeringsstrategi:
Gå, cykla och åka kollektivt ska vara naturliga val för kommunens invånare.

Om p-platser i centrala Vallentuna används för annat tex bostadsbyggande, ska de ersättas.

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter ska öka så att det är lätt att förflytta sig mellan arbete, hem, fritidsaktiviteter och serviceanläggningar.

Tvärkommunikationer behöver bli bättre. Bil- och cykelpooler och smarta parkeringssystem, tex möjlighet att boka plats på en infartsparkering i garage.

För att göra det möjligt med kombinationsresor, ta bilen, gå, åka kollektivt, behövs fler infartsparkeringar. Fram till 2040 ska Ormsta, Lindholmen, Frösunda, Kragstalund och centrala Vallentuna få cirka 200-250 p-platser totalt.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *