Skärpta bullerregler kan stoppa byggandet i Vallentuna

Skärpta bullerregler kan stoppa byggandet i Vallentuna

MODERNA JETPLAN ÄR OKEJ. Däremot är det inflygningsområdet för lågfartstrafik, propellerplan, som får stora konsekvenser för byggandet i Vallentuna.
FOTO: ALEXANDER POTAPEV

Ett förslag från Trafikverket om att införa ett nytt riksintresseområde för buller från Arlandas lågfartsflyg, hotar nu att stoppa utbyggnaden av bostäder i Vallentuna kommun.

– Det här är en ödesfråga för Vallentuna. Vi accepterar de inskränkningar vi har för jetflyg, men i och med de här ytterligare inskränkningarna lägger man en död hand över Vallentuna, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Flygtrafiken från Arlanda alstrar buller i flera av de kommuner som ligger i närheten. För att kunna utveckla Arlanda flygplats i framtiden har Trafikverket gjort en precisering över vilka områden som anses vara av riksintresse. Dessa områden delas in i olika påverkansområden utifrån vilken påverkan flyget har just där när det gäller buller.

URSPRUNGSFÖRSLAG. Först föreslogs ett reviderat påverkansområde (svart tillsammans med röd linje på bilden) att ersätta påverkansområdet från 2008. Det reviderade påverkansområdet är betydligt mindre än tidigare vilket för Vallentunas del är positivt i ett miljö- och utvecklingsperspektiv.
ILLUSTRATION: VALLENTUNA KOMMUN
NY BULLERKARTA. förslag till nytt riksintresseanspråk finns dock ett helt nytt restriktionsområde benämnt påverkansområde lågfartsflyg, även kallat lågfartsområde, se (grått område på bild 2).
ILLUSTRATION: VALLENTUNA KOMMUN

Många påverkas
I en remiss från Trafikverket föreslås nu ett helt nytt riksintresseområde för lågfartsflyg. I detta område ska mindre propellerplan flyga på lägre höjd, så att de inte stör jetplanen som flyger högre upp. I det nya lågfartsområdet får inga flyg gå över befolkade tätorter, eftersom det anses bullra för mycket. Skulle det nya lågfartsområdet bli verklighet i Vallentuna, innebär det ett stopp för byggande av bostäder i flera delar av kommunen.

Daniel Jarl, avdelningschef för översiktsplanering på Vallentuna kommun, säger:
– Det föreslagna påverkansområdet täcker 40 procent av Vallentunas geografiska yta. Blir det verklighet riskerar det att påverka kommunens utvecklingsplaner. Större fastighetsägare och exploatörer påverkas, men också enskilda fastighetsägare till exempel vad gäller avstyckning och tillbyggnad av fastigheter.

”Rigid lagstiftning”
Trafikverkets förslag innebär också att en statlig myndighet i praktiken säger nej till byggande av bostäder, samtidigt som ett annat statligt avtal – det som slutits mellan flera av Stockholms nordostkommuner i Sverigeförhandlingen, säger ja till flera tusen nya bostäder.

I Sverigeförhandlingen har staten gått in med stöd till de kommuner som tillsammans finansierar utbyggnaden av Roslagsbanan in till Stockholms city, mot att de bygger fler bostäder längs med stationerna. För Vallentunas del 5640 bostäder. 1250 av dessa är redan förhandlade och hotas nu.
– Vi kan inte uppfylla vår del av avtalet i Sverigeförhandlingen om Trafikverkets förslag blir verklighet. Vi har lyft det med ansvarig minister. Ytterst blir det en regeringsfråga – om vi inte kan stå bakom det vi har skrivit under, då vill vi ha tillbaka skattemedel plus kompensation för allt som vi planerat för och som uteblir, säger Parisa Liljestrand och fortsätter:
– Här ställs riksintressen mot varandra. Bostadsbristen är den mest påtagliga. Många klarar inte att få in en fot på bostadsmarknaden, och nu blir vi hindrade när vi vill bygga flera bostäder, av myndigheten och av den rigida lagstiftningen.

Liljestrand vänder sig mot flera punkter i Trafikverkets förslag om ett nytt påverkansområde för lågfartsflyg. Hon förstår inte behovet av att göra en precisering av lågfartsområde nu, mitt under en pågående pandemi, som man inte vet hur den kommer att påverka flyget.
– I första hand säger vi till Trafikverket att vänta och se hur det ser ut om fem år. Hur har tekniken utvecklats då? Vilka är följderna av pandemin?

Nonchalant myndighet
Hon anser även att sättet man mäter buller på är irrelevant, eftersom det mäts på utsidan av huset.
– Människor vistas i hög grad inne i sitt hus och med dagens isolering, treglasfönster och byggtekniker, släpps inte ens 30 procent av bullret igenom på insidan. Varför mäter man inte bullerpåverkan inomhus, frågar sig Parisa Liljesand.
–Dessutom har naturvårdsverket drivit igenom att gränsen för buller ska vara 65 decibel, istället för de 70 decibel som trafikbullerförordningen anger. Om man utgår från 70 decibel blir det få inskränkningar och de kan vi hantera.

Det finns också andra sätt att lösa situationen för lågfartsflyg, genom att avsätta mindre korridorer för flyget.
–Trafikverket har sagt att det kanske går att göra, men att man inte har tid att utreda det nu. Jag tycker det är nonchalans från myndigheten. Det här påverkar arbetstillfällen, bostäder men också människors vardag. Många har sett fram emot att få bättre kollektivtrafikförbindelser till stan och så småningom kanske till Arlanda.

I januari 2021 planerar Trafikverket att fatta beslut om nya påverkansområden för flyget.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *