Skolorna är väl förberedda för distans sedan i våras

Skolorna är väl förberedda för distans sedan i våras

TOMT PÅ HÖGSTADIEELEVER. I förra veckan fick högstadieelever prova på distansundervisning. Sedan i våras har de förberett sig för en eventuell stängning av skolorna..
Foto: ROFFE ANDERSSON

Utmaningen är praktiska ämnen och hjälp åt alla

Den sista skolveckan före jullovet har Stockholms läns högstadieelever haft distansundervisning.

Det infördes efter rekommendation från Smittskyddsläkaren i region Stockholm. I Vallentuna har det fungerat bra och skolorna är beredda att fortsätta undervisa på distans i januari – om det skulle behövas.

Vallentuna Nya har ställt frågor till rektorerna i Vallentunas F-9-skolor. Samtliga sju rektorer har svarat och de säger alla att omställningen har fungerat bra, eftersom de redan i våras började förbereda sig för att distansundervisning kunde bli verklighet.

Elin Möller, rektor på Vittra Vallentuna, berättar att Skolinspektionen under hösten gjorde en granskning av vilka åtgärder skolorna vidtagit under pandemin och hur man skulle jobba om det skulle bli aktuellt att helt eller delvis stänga skolan.
– Denna granskning fick vi utan anmärkning, vilket jag anser visar på att vi är förberedda och kan ställa om vår verksamhet utifrån detta nya nuläge som vi befinner oss i.
Mattias Lingskog, rektor för Karlslundsskolan säger att man sedan våren hela tiden förberett sig på olika scenarion.
– Att denna vecka gå över till i vårt fall fjärrundervisning var ingen större svårighet i logistiken. Vi är förberedda på att fortsätta med distans- och/eller fjärrundervisning så länge som det krävs.

Fjärrundervisning är undervisning online som sker i realtid och måste vara interaktiv. På Karlslundskolan har man förberett sig bland annat genom att se till att elever och lärare har digitala redskap, fortbildat lärare i digitala system och köpt in stativ för att underlätta för lärarna att rigga en digital miljö. Man har även här, liksom på alla skolor i Vallentuna, haft testlektioner som läraren lett digitalt.

Bällstabergsskolan började redan i våras med distansundervisning för vissa elever som har närstående i riskgrupp, berättar rektor Marie-Louise Yllner-Geuken.

Det finns dock flera utmaningar med distansundervisning. Den största utmaningen, enligt rektorerna, är att kunna erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever, eftersom alla inte har samma förutsättningar att klara distansstudier.
– I de fall där extra personal finns kopplat till elever ser vi till att de finns med i undervisningen även digitalt. Det sociala perspektivet blir en utmaning om det blir distansundervisning under en längre tid. Genomförande och bedömning i de praktiska ämnen som kräver utrustning och material som vi har tillgängligt på skolan, men inte kan förvänta oss finns i alla hem, är en annan utmaning, säger Sara Laurent, rektor på Lovisedalsskolan.

I skrivande stund är det inte klart om högstadierna kommer att fortsätta med undervisning på distans i vår. Men om så blir fallet är Vallentunas högstadier beredda.
– Vi kommer att utvärdera denna veckas arbete och utifrån det se hur vi behöver utveckla vårt arbetssätt inför en eventuell förlängning av distansundervisning i vår, säger Anna Andreasson, rektor på Hagaskolan.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *