Socialnämnden backar – skjuter upp beslut om miljonbesparingar

Socialnämnden backar – skjuter upp beslut om miljonbesparingar

OPOPPIS HOS OPPOSITIONEN. Torbjörn Einarsson (C) får i egenskap av ordförande i socialnämnden en del kritik av oppositionen.
FOTO: PRESSBILD

På socialnämndens möte i tisdags skulle besparingsåtgärder om 19 miljoner ha klubbats. I sista stund beslöt ordföranden i nämnden, Torbjörn Einarsson (C) att lyfta ärendet från dagordningen.

– De redan föreslagna och beslutade åtgärderna tycks ge snabbare effekt än man först trodde. Därför väljer jag att ta bort ärendet helt, så att vi kan se över vad som behöver göras och i så fall lyfter vi det på ett nytt möte med nämnden i februari nästa år, säger Torbjörn Einarsson.

”Påverkar inte verkligheten”
Oppositionsråd Jerri Bergström, S och andre vice ordförande i socialnämnden, Ing-Marie Elfström, är starkt kritiska till agerandet:
– Vi socialdemokrater ser det mest som ett sätt för alliansen att slippa ta ansvar och undvika negativ publicitet dagarna före jul.
– Att ordföranden för socialnämnden plockat bort ärendet från dagordningen påverkar inte verkligheten. Det blir inte färre äldre, sjuka eller hjälpsökande i kommunen, det blir bara mindre och sämre hjälp och stöd till dem.

Den enda besparingsåtgärd som togs upp på nämnden var att starta upp stödboendet Runristan i egen regi. vilket innebär en lägre kostnad än att köpa externa platser.

Sedan tidigare har nämnden beslutat om flera andra åtgärder, som kommer att spara pengar i nästa års budget. Exakt hur mycket återstår alltså att se. Några av de föreslagna åtgärderna är att minska på städkostnaderna i socialkontorets lokaler, flytta matproduktionen till storkök i kommunens regi och minska utbetalningarna för ekonomiskt bistånd.
– Om vi tolkar socialnämndens ordförandes motivering rätt så innebär det att de föreslagna besparingarna på 19,8 miljoner ska genomföras med hjälp av de neddragningar och kvalitetssänkningar som alliansen redan beslutat. Med andra ord så förändrar det inget i sak, bara att det inte behövs ytterligare beslut just nu, men också att det kan komma förslag på ytterligare besparingsåtgärder om två månader, säger Jerri Bergström och Ing-Marie Elfström.

De ger också alliansens sätt att styra en rejäl känga:
– Alla dessa krångelvägar och motstridiga uppgifter som vi fått se exempel på visar på alliansens oförmåga att leda och styra. Socialförvaltningen och dess personal behöver få koncentrera sig på sitt arbete, inte få nya och olika direktiv stup i kvarten.

Ströks direkt
Redan vid socialnämndens arbetsutskott den 1 december riktade oppositionen kraftig kritik mot besparingsåtgärder na. Det handlade bland annat om att minska på dagverksamheten inom socialpsykiatrin och om att avveckla dagverksamhet för äldre. På sittande möte beslöt sig alliansen för att stryka dessa omstridda förslag. Tanken var att gå fram med flera andra sparåtgärder, som att låta bli att tillsätta föräldralediga och tjänstlediga inom förvaltningen.
Anneli Leijel

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *