Vaccineringen mot covid -19 har påbörjats i Vallentuna

Vaccineringen mot covid -19 har påbörjats i Vallentuna

NU KÖR VI. Vaccineringen mot covid -19 startar på särskilda boenden för äldre i Vallentuna.
Foto:ADOBE

Nu har vaccineringen mot covid -19 startat i Vallentuna. Först ut är de som bor på särskilda boenden.

– Vaccineringen börjar torsdagen den 7 januari på de särskilda boendena och ska vara klar där i början av nästa vecka, berättar Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vallentuna.

Hur många vacciner får Vallentuna i ett första skede, de första veckorna?
– Varje särskilt boende får det antal som behövs, utifrån hur många som har tackat ja till vaccinet. Det är frivilligt att ta vaccinet och de flesta har tackat ja till det.

– Det här vaccinet från Pfizer ges i två doser. Den andra dosen ges tre veckor efter den första. Efter fyra veckor har man nått upp till den immunitet man behöver.
De prioriterade grupperna som först ska få vaccinet är personer som bor på särskilda boenden för äldre, de som har hemtjänst och personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som arbetar nära dessa personer.

Har planen ändrats för vilka som ska vaccineras, eller gäller de prioriterade grupperna som tidigare?
–Det är samma prioriteringar som tidigare, inga ändringar ännu inom särskilt boende. När hemtjänstkunderna ska vaccineras kan det bli så att vårdpersonal får vaccin först beroende på typen av vaccin. Detta är ännu inte klart.

– Hur och var vårdpersonalen och hemtjänstkunderna ska vaccineras är ännu inte bestämt. Det är regionerna som håller i det, tillsammans med kommunerna.

När Folkhälsomyndigheten, FHM, höll presskonferens den 5 januari, öppnade de även upp för att vaccineringen kan tidigareläggas för viss vårdpersonal. Till exempel för dem som jobbar på sjukhusens intensivvårdsavdelningar, om vårdläget är så ansträngt att det anses nödvändigt.

Hur ser situationen ut idag gällande smittspridningen på de särskilda boendena i Vallentuna?
–Det är mycket lugnare nu.

Ska du själv vaccinera dig?
–Ja, jag ska absolut göra det. Jag har äldre i familjen som jag gärna vill träffa, säger Elvira Avdic.

Har du hört något om biverkningar av vaccinet?
– Bara det vanliga, som rodnad och svullnad vid sticket. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats från Stockholm stad som påbörjade vaccineringen den 27 december.

Hur många som hittills vaccinerat sig i Sverige kommer Folkhälsomyndigheten att redovisa på sin hemsida. Siffrorna börjar redovisas i slutet av denna vecka.

Vaccin mot covid -19 anländer löpande till Sverige. I början av veckan hade ungefär 100 000 doser levererats.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *