Vallentuna är försiktiga gällande Coronaviruset

Vallentuna är försiktiga gällande Coronaviruset

Kommunanställda som vistats i drabbade områden ska jobba hemma

Förra veckan var det sportlov, då många familjer väljer att resa iväg utomlands. Samtidigt bekräftades flera fall av coronavirus i Sverige och trycket på kommunerna, från oroliga invånare, ökade för varje dag.

Ska de som återvänder från coronadrabbade områden, gå tillbaka till skola och arbete, eller ska de stanna hemma?

I Vallentuna kommun har man valt att ta det säkra för det osäkra. Med hänsyn till de riskgrupper som finns, har man beslutat att kommunanställda som vistats i coronadrabbade områden inte ska komma till sina arbetsplatser. Detta för att minimera risken för smittspridning. Beslutet gäller även de medarbetare som kan ha haft närkontakt med en smittad person.
–Det har varit en diskussion om detta, om medarbetare ska vara hemma. Vi har valt att vidta en extra försiktighetsåtgärd, säger Henrik Kelfve, kommunikationschef på Vallentuna kommun.

Enligt kommunens riktlinjer ska medarbetare som återvänder från någon av de coronadrabbade områdena Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea och norra Italien, vara hemma under inkubationstiden, vilket är 14 dagar.
Det är endast ett fåtal kommuner i Sverige som valt samma försiktighetsåtgärd som Vallentuna.
–Under inkubationstiden får man arbeta hemifrån. Det är kollektivavtal som gäller och man ser till att hitta arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån, med bibehållen lön, säger Henrik Kelfve och tilläger:
–Vi vill inte göra så stor sak av det. Vi tycker det kändes säkrare att göra så här. Det kan hända att vi tog i för mycket, men då får vi leva med det och be om ursäkt efteråt i så fall.

Hur många av Vallentunas medarbetare har stannat hemma efter att ha besökt coronadrabbade områden?
–Jag har inte hört om någon alls, däremot inte sagt att det inte förekommer. Men jag tror att det är väldigt få.

Precis som andra kommuner följer Vallentuna Folkhälsomyndighetens rekommendationer om coronaviruset, Covid -19, och är med i de samordningskonferenser som sker dagligen mellan kommunerna och andra berörda myndigheter, bland annat Region Stockholm och länsstyrelsen. Men just när det gäller anställda har man valt att gå ett steg längre.
Vallentuna kommun har också valt att uppmana vårdnadshavare till skolelever som besökt drabbade områden, att ta kontakt med skolan via telefon eller mail. På det viset kan skolan även hjälpa till att bidra med information och säkerställa att alla nåtts av aktuella råd, skriver man på vallentuna.se. Och man gör tydligt att om man besökt drabbade områden och väljer att hålla sitt barn hemma från skolan, kommer Vallentuna kommun i dagsläget inte att registrera ogiltig frånvaro.

Vårdnadshavare till elever med hög infektionskänslighet ombeds kontakta barnets behandlade läkare för att få råd kring om eleven kan vistas i skolmiljö, eller om det kan bli aktuellt med hemundervisning.
–Har man frågor om symtom och andra sjukvårdsrelaterade frågor är det 1177 man ska kontakta, betonar Henrik Kelfve.

Som alltid i virustider är det bästa sättet att minska risken att bli smittad, eller smitta andra, att tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål och att inte nysa rakt ut, utan nysa och hosta i armvecket. Den som får feber och hosta ska stanna hemma.
–Sedan kanske man kan göra en japansk hälsning, istället för att ta i hand som vi brukar, föreslår Henrik Kelfve.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *