Vallentuna förbereder för ersättningstrafik

Vallentuna förbereder  för ersättningstrafik

Många ombyggnationer och arbeten pågår samtidigt

Den 5 april stängs Roslagsbanan av från Täby kyrkby till Kårsta. Då startar dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund.

Ersättningsbussar kommer att gå både från Vallentuna och Täby kyrkby. Samtidigt pågår febril aktivitet vid Vallentuna station, för att få klart bussfickorna bakom Tunahuset lagom till avstängningen.

Sedan december 2019 har arbeten skett på sträckan Täby kyrkby – Kragstalund där SL och Täby kommun förberett för nya gång- och cykelstråk och att Roslagsbanan ska få dubbelspår. Den 5 april och fram till den 7 november stängs Roslagsbanan av helt på sträckan Täby kyrkby – Kårsta. En ytterligare avstängning sker sedan från juni till oktober 2021 innan dubbelspårsutbyggnaden är helt klar.

Samtidigt som Roslagsbanan stängs av, sker i år flera arbeten på E 18. Det sker arbeten vid på- och avfarterna vid den nya Arninge station och Trafikverket bygger bussfiler mellan Stocksund och Lahäll.

TEMPORÄR BUSSHÅLLPLATS. Parkeringsfickorna i Vallentuna centrum får agera hållplats för ersättningsbussar under våren och sommaren.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Det gör att det kommer vara stökigt i trafiken och att man som trafikant måste ta höjd för längre restider.

Den senaste tiden har det också pågått en ombyggnation på Banvägen i Vallentuna centrum. Olle Nordberg är projektledare för centrala Vallentuna och berättar:
–Vi bygger om för att skapa en grönare och tryggare entré till vårt fantastiska centrum. Vi är inne på fjärde etappen som är att rusta upp mot Banvägen. Det skulle från början göras nästa år, men vi ville vara klara med entrén innan avstängningen av Roslagsbanan i april.

Färre parkeringsplatser
Kommunen har plockat bort farliga popplar som hängde ner med grenar som ramlade av. De byts nu mot nya träd och perenner och det blir också mycket blommor och vårlökar. Allt enligt Vallentunabornas önskemål, berättar Olle Norberg.

Man kommer även att separera gångtrafikanter och cyklister och förstärka den mittersta entrén till Vallentuna centrum med planteringar och belysning.
–Det har varit lite oklart hur man kommer till centrum när man kliver av från bussen eller tåget. Nu blir det tydligt vid den mittersta övergången, säger Olle Nordberg.

En stor del av arbetet är också att förstärka busshållplatserna. De får cementstabiliserande asfalt, vilket minskar underhållet och göra att de kommer att hålla i många år.

Under Roslagsbanans avstängning kommer ersättningsbussarna att stanna i bussfickor bakom Tunahuset, där det tidigare fanns parkeringsplatser.

När dubbelspårsutbyggnaden är klar och tågen går som vanligt igen, kommer det att finnas några fickparkeringar för den som ska lämna eller hämta någon vid tågen och bussarna, eller hämta postpaket i centrum.
–Det blir något färre parkeringsplatser där än tidigare. Det har att göra med att Tunahuset enligt nuvarande detaljplan kan komma att byggas ut och att vi bygger för att separera gång- och cykeltrafikanter, säger Olle Nordberg.

När Roslagsbanan stängs av kan man tänka sig att biltrafiken ökar i Vallentuna och därmed behovet av infartsparkeringar. Bygger kommunen någon ny infartsparkering?
–Nej, inte just i och med Roslagsbanans avstängning. Men infartsparkeringar finns med i våra parkeringsstrategier inför framtiden. En infartsparkering ska byggas i Bällstaberg i år, säger Olle Nordberg.

Den nya infartsparkeringen ska ligga i anslutning till Kragstalunds station, norr om Bällstabergsvägen och får cirka 110 platser. Den ska vara klar före årsskiftet 2020.

Avstängda tåg och ersättningsbussar:

Roslagsbanan stängs av på sträckan Täby kyrkby – Kårsta den 5 april och fram till den 8 november 2020. År 2021 är sträckan avstängd från juni till oktober.
Under påsken, 10-14 april 2020, går inga tåg när hela Roslagsbanan är avstängd för underhållsarbeten.

Ersättningsbuss 27 A går sträckan Lindholmen (varannan tur) – Ormsta – Vallentuna – Arningeleden – E18 – Danderyds sjukhus.

Buss 27 B går är planerad så att man ska kunna byta till och från tåg vid Täby kyrkby: Lindholmen (varannan tur) – Ormsta – Vallentuna – Täby kyrkby.

Buss 27 K är planerad för att man ska hinna med buss 639 och 676 vid Söderhalls trafikplats: Vallentuna – Ö Ormsta – Lindholmen – Ekskogen – Kårsta – Söderhalls trafikplats.

Buss 27 T är planerad så att man ska kunna byta till och från tåg i Täby centrum: Lindholmen (varannan tur) – Ormsta – Vallentuna – Hagmovägen – Täby centrum

För tågtider och ersättningsbussar se: www.sl.se
Mer om Roslagsbanans avstängning: www.sll.se/roslagsbanan
Bilist och vill se pågående trafikarbeten: www.trafiken.nu

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *