Vallentuna klättrar i Svenskt Näringslivs företagsranking

Vallentuna klättrar i Svenskt Näringslivs företagsranking

GLADARE FÖRETAGARE. Den senaste rankingen pekar på att företagarna i Vallentuna blir allt mer nöjda med kommunens service.
Foto: ADOBE

Kortare handläggningstider och bättre attityder på plussidan – upplevd otrygghet på minussidan

Vallentuna kommun klättrar 33 placeringar i årets företagsranking från Svenskt Näringsliv och tar sig åter in bland de 100 bästa kommunerna i Sverige på plats 96.

Företagen ger kommunen bra betyg när det gäller tjänstemännens attityder, kommunens upphandling och handläggningstider. När det kommer till brottslighet och otrygghet önskar dock hälften av företagen i Vallentuna att arbetet för ökad trygghet prioriteras.

Förra året halkade Vallentuna bakåt i Svenskt Näringslivs ranking. Från plats 75 till plats 129. Att man nu tagit ett rejält kliv framåt har enligt kommundirektör Annika Hellberg och kommunens näringslivsstrateg Magnus Isberg, flera orsaker.

–Vi har jobbat proaktivt, frågat oss vilka utmaningar som företagen kan stöta på, och sedan jobbat aktivt för att korta handläggningstiderna. Tiden det tar för att komplettera bygglovsansökningar har till exempel blivit mycket bättre. Men förbättringen gäller för all myndighetsutövning. Det visar även vårt Nöjd kundindex, säger Magnus Isberg.
Nöjd kundindex är den mätning som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör över hur nöjda företagare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Den kom tidigare i år.

Magnus Isberg menar också att kommunens företagslots, som är en funktion snarare än en person, bidragit till att en företagare kunnat träffa exempelvis både en bygglovshandläggare och en miljöhandläggare, för att reda ut vad som behövs vid en företagsetablering.

Som kommundirektör är Annika Hellberg stolt över att Vallentuna, tillsammans med Nacka och Norrtälje, är de kommuner i Stockholms län som klättrat mest i årets ranking.

– Vi har ett gott företagsklimat, det har hög prioritet och är viktigt både för oss och våra invånare. Det syns också genom att vi har lägst arbetslöshet i länet. Om man har ett gott näringslivsklimat, skapas det arbetstillfällen i kommunen och det gynnar våra invånare, säger Annika Hellberg.

Från kommunens sida har man jobbat mycket med kommunens upphandling. Ett område där företagen också ger kommunen ett gott betyg.
– Vi har haft leverantörsdialoger och en digital anbudsskola, där företagare fått kunskap om hur de kan lämna anbud. Vi har också en leverantörsbank där företagare kan anmäla sitt intresse för att delta i framtida upphandlingar, berättar Annika Hellberg.

Viktigt med information
Vallentuna kommun får också ett plus i kanten när det gäller tjänstemännens attityder. Medan Annika Hellberg lyfter fram hur man inom kommunen uttrycker sin vilja till gott företagande, säger Magnus Isberg att den onboarding-dag man har för alla nyanställda, två gånger per år, också har betydelse:

– Den är viktig för att alla nyanställda ska få information om hur det ska fungera i kommunen, oavsett om man jobbar inom hemtjänst eller med bygglovsfrågor.

En punkt där företagen önskar se en förbättring handlar om åtgärder för att minska brottslighet och öka tryggheten. Det arbetet behöver prioriteras, enligt de 160 företag som svarat på Svenskt Näringslivs enkät.

–Vallentuna är en trygg och lugn kommun, en av de tryggaste i Stockholms län. Men vi är överens med företagen om att vi ska öka tryggheten ytterligare. Vi har kontinuerliga utbyten, till exempel företagsfrukostar, där vi gärna lyssnar på de utmaningar företagen ser. Vi har också ett lokalt brottsförebyggande råd där vi samarbetar med polis, räddningstjänst och till det arbetet kan kopplas grannsamverkan och samarbete med frivilligorganisationer, berättar Annika Hellberg.

Magnus Isberg tittar på om kommunen framöver kan ha träffar i de olika verksamhetsområdena, bland annat i Okvista och Fågelsången, för att samtala om just trygghetsfrågorna och hur samarbetet kan te sig med polisen och kommunens trygghetssamordnare.

– Nu, efter att restriktionerna har lättat, har vi planer på att ses igen och ha dialogmöten med företagen. Vi kan ses hos ett företag över en lunch, bjuda in flera och få med politiken också, säger Magnus Isberg.

Fakta: Vallentuna ökar i mätning om företagsklimat

Svenskt Näringsliv mäter varje år företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner.

Vallentuna klättrade i år 33 placeringar till plats 96 av Sveriges 290 kommuner.

Vallentuna ökade på områden som kommunens upphandling, Konkurrens från kommunen, Tjänstemännens attityder till företagande och Service och bemötande.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *