Vallentuna kommun vill se fler föräldrar ute i sommar

Vallentuna kommun vill se fler föräldrar ute i sommar

FÖRBEREDER. Nattvandrarna samlades på Hjämstaskolan i höstas för att ta på västarna inför kvällens uppdrag.
Foto/Arkiv: PETER PALMQUIST

Den här sommaren förväntas fler ungdomar än vanligt vara hemma och röra sig utomhus.

Vallentuna kommun satsar därför på att öka vuxennärvaron genom att ge 10000 kronor vardera till tio föreningar eller klasser, som anmäler sig för att trygghetsvandra under eftermiddagar och kvällar.

Måndagen den 8 juni hade en intresseanmälan kommit in till kommunen.
–Vi gick ut med det här för cirka två veckor sedan, så vi är medvetna om att vi var sent ute. Vi hoppas få in fler anmälningar och kan tänka oss att förlänga anmälningsperioden till efter den 12 juni, säger Therese Eriksson, trygghets- och folkhälsosamordnare på Vallentuna kommun.

En förfrågan om att trygghetsvandra har gått ut till alla föreningar i Vallentuna och på Schoolsoft, till alla som har barn från årskurs sex och uppåt. Genom att anmäla sig från en klass eller förening får man 10000 kronor som kan användas i föreningens verksamhet, eller till klasskassan för att planera in något roligt för eleverna.
Kravet är att det ska vara fyra vuxna personer från varje förening/klass som ska trygghetsvandra tio vardagskvällar mellan klockan 17-21, under veckorna 24-34 i sommar.

”Vi står redo”
Såhär säger kommunen i en tjänsteskrivelse: Tanken med ökad vuxennärvaro runtom i Vallentuna är att kunna minska risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö. Syftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig.
Under sommaren satsar Ung fritid också på mer aktiviteter för ungdomar.
–Vi står redo inför sommaren. Många av oss som jobbar med ungdomar ser att fler kommer att vara hemma i Vallentuna den här sommaren. Vi har också fått ett uppdrag från politikerna att bedriva mer verksamhet på våra fritidsgårdar och vi kommer ha fler fältassistenter ute, säger Torsten Tummen Scott, enhetschef för Ung fritid.

Förutom ökad föräldranärvaro i sommar, planerar Vallentuna kommun också att ha fler väktare ute. Nästan varje eftermiddag och kväll, är målet.

–Överlag är det relativt lugnt i Vallentuna om man ser till statistiken. Men det gäller att vi kan möta invånarna och skapa en upplevd trygghet för dem med, därför ser vi över hur väktarinsatsen ska se ut, säger Therese Eriksson.

Täby kommun har nyligen beslutat om att under en tvåårig försöksverksamhet införa kommunvakter i egen regi, en slags trygghetsvärdar som ska kunna röra sig runtom i kommunen, såväl till fots som med bil. Är det något som Vallentuna kommun också funderar på att införa?

–Kommunvakter verkar vara en blandning av väktare och fältare. Det är inget som Vallentuna ser över. Vi har väldigt bra fältare i vår verksamhet med god erfarenhet av att skapa relationer med ungdomar och arbeta trygghetsfrämjande, säger Therese Eriksson.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *