Vallentunas kyrkor bjuder in till ett annorlunda påskfirande

Vallentunas kyrkor bjuder in till ett annorlunda påskfirande
Kyrkorna öppnar upp för påskfirande för nätsurfare.

NYTT PÅSKFIRANDE. Kyrkorna öppnar upp för påskfirande för nätsurfare
Foto: Roffe Andersson

Håller öppet för ljuständning, webbsända gudstjänster och andakter på Facebook

Påsken är de kristnas största högtid. Gudstjänsterna brukar avlösa varandra med början på Skärtorsdagen, för att sedan avslutas på Påskdagen med firandet av Jesu uppståndelse från de döda.

Men i år är det många kyrkor som valt att hålla stängt, och inte fira de traditionella gudstjänsterna.

Den 2 april uppmanade Andreas Holmberg, Svenska kyrkans biskop i Stockholms stift, alla församlingar i stiftet att tills vidare inte kalla till offentliga gudstjänster. Detta sedan Folkhälsomyndigheten gått ut med att man nu får samlas max 50 personer i taget.

De två församlingarna i Vallentuna, Össeby och Vallentuna, kommer därför inte att fira några påskgudstjänster i år. Istället håller Vallentuna kyrka och Össeby-Garns kyrka extra öppet med möjlighet till ljuständning och enskild andakt.

–Under påskdagarna finns en präst också på plats i kyrkan för att möta människor. På hemsidan länkar vi till Svenska kyrkans gudstjänster som sänds online i påsk och på Facebook har vi en aktuell andakt varje dag med text, bön och psalmsång, berättar Åsa Enerbäck Barklund som är kyrkoherde i Vallentuna församling.
I Össeby-Garns kyrka kommer en musiker att spela och en präst att finnas på plats, både på Skärtorsdagen och Påskdagen. Kyrkan håller också öppet lite längre än vanligt.

Känns bra att ha öppet
Per-Johan Svärd, som är Össeby församlings kyrkoherde sedan ett år tillbaka, har varit med om alla de stora, nationella trauman som Sverige upplevt. Från mordet på statsminister Olof Palme 1986, till tsunamikatastrofen 2004. Vid dessa händelser har människor vallfärdat till kyrkan för att tända ljus, söka tröst och stöd, i tron, men också i varandra. Men den här gången, med coronaviruset, är det annorlunda, säger han.
–Denna kris är nästan omöjlig att sätta ord på. Det är en väldigt speciell tid. Vi för krig mot ett virus, något diffust där vi alla måste vara försiktiga. Kyrkan karaktäriseras av närvaro, närhet och gemenskap. Nu är det en ny slags gemenskap, men det viktiga är att vi ser varandra i den.

–Även om vi inte har gudstjänster, känns det bra att ha kyrkorna öppna i påsk, för vi har ju bönen och förbönen om andra. Vi ber för vår församling, för samhället och för världen. Man kan komma in och tända ett ljus. Jag kommer att finnas på plats. Vi får se hur det blir. Det är ju första gången så vi provar oss fram, säger Per-Johan Svärd.

Ljudinspelning på hemsida
Han märker att det finns en stor oro hos församlingsmedlemmarna, särskilt bland dem som är 70+. Många känner sig isolerade, även om de får hjälp av sina vuxna barn eller hemtjänsten.

–Jag har ringt och pratat med många och de är tacksamma för all kommunikation i dessa tider.

Per Lewin Ronnås är pastor och föreståndare i Åbybergskyrkan i Vallentuna, som tillhör samfundet Equmeniakyrkan. Även han lyfter fram hur viktigt det är att höra av sig till de äldre i församlingen.

–Vi hör regelbundet av oss till våra gamla och vi har några som är beredda att hjälpa till med att åka och handla och gå till apotek.

Åbybergskyrkan är den enda kyrkan i Vallentuna som håller en vanlig gudstjänst i påsk.

–Påskdagen är den dagen vi kommer att fira gudstjänst, för vi minimerar antal tillfällen. Bättre att fira Kristi uppståndelse än hans död, resonerade vi. Sist var vi bara 20 stycken, så vi har bred marginal upp till 50 personer, och vi sitter långt ifrån varandra i bänkarna. Men vi lägger även ut en ljudinspelning på vår hemsida, berättar Per Lewin Ronnås.

Centrumkyrkan i Vallentuna, som tillhör samfundet Pingst, har de senaste två veckorna även livesänt sina gudstjänster på Facebook. Sedan förbudet kom om att man inte får samlas mer än 50 personer, har man beslutat sig för att ställa in alla offentliga gudstjänster i påsk.

–Istället sänder vi live på Facebook både på Långfredagen och på Påskdagen, berättar Annika Bertilsson, pastor och föreståndare i Centrumkyrkan.

Det har blivit mycket samtal och telefontid den senaste tiden, men Annika Bertilsson har också upplevt att det finns ett behov av att komma till kyrkan i dessa tider. Kyrkan håller sitt språkcafé öppet, även om det är få besökare just nu.

–För en del nyanlända finns ett stort behov av att komma och ställa frågor om corona och få förklarat för sig vad som händer i samhället, säger Annika Bertilsson.

Påsk i Vallentunas kyrkor

Åbybergskyrkan: Firar Gudstjänst kl 11.00 på Påskdagen.
Facebook.com/abybergskyrkan
www.abybergskyrkan.nu

Centrumkyrkan: Sänder via Facebook kl 11.00 på Långfredagen och kl 11.00 på Påskdagen.
Facebook.com/centrumkyrkanvallentuna
www.ckvallentuna.se

Vallentuna kyrka och Össeby-Garns kyrka håller öppet under påskhelgen, men firar inga gudstjänster.

Össeby-Garn: Skärtorsdagen 9 april kl 17-20 musik spelas i kyrkan, Långfredagen 10 april kl 14-17, Påskdagen 12 april kl 10-14 musik spelas i kyrkan.
facebook.com/ossebyforsamling
www.svenskakyrkan.se/osseby

Vallentuna kyrka: Öppet för enskild andakt med möjlighet att tända ljus söndag-fredag 8.45-16.00, lördagar 11.00-16.00.
facebook.com/vallentunaforsamling
www.svenskakyrkan.se/vallentuna

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *