NYHETER 2024-06-27 KL. 14:37

Ekonomisk kris – då ökar spelberoendet

Av Anneli Leijel

De senaste åren har allt fler fastnat i spelberoende. Den ekonomiska krisen kan vara orsaken. När tiderna är sämre väljer fler att försöka vinna pengar. Ibland med förödande resultat. Cirka två procent av Sveriges vuxna lider av spelproblem och spelberoende, men hjälp finns att få. I Vallentuna kommuns öppenvård jobbar Mikael Nordgren med behandling av spelberoende.

– Jag har ofta någon lucka och kan ta emot för ett första besök inom en vecka, berättar Mikael Nordgren.

Ekonomisk kris – då ökar spelberoendet
FRESTELSE. Mikael visar digitala sidor som kan locka till spel. Foto: Roffe Andersson

När människor väl tar kontakt med honom kommer de dock ofta för sent, säger han. Spelberoendet har då redan eskalerat och skuldsättningen är hög. De flesta som söker hjälp har skulder på flera hundra tusen – en av dem han behandlat hade så mycket som fem miljoner i skulder.

En del personer kommer också via kommunens budget- och skuldrådgivning. Finns ett spelberoende med i bilden rekommenderas personen vidare kontakt med Mikael.

De flesta som han träffar är unga vuxna, 18-29 år. Flest är killar. Av de två procent av Sveriges befolkning som har ett problem med spelande är det tio procent som söker hjälp för sina spelproblem.

– Många lyckas alltså att själva bryta spelberoendet, men inte alla, berättar Mikael Nordgren.

SPELKOLL. Mikael Nordegren, behandlare på Vallentuna kommun. Foto: Roffe Andersson

Samtidigt som fler lider av spelberoende är det också så att spelandet generellt minskar i befolkningen.

– Det beror på att spelarna blir äldre. Men i takt med att spelarna blir äldre så hittar spelbolagen på nya spel. Och samtidigt som spelandet minskar, så ökar gruppen överskuldsatta. Det är alltså en liten del som står för merparten av skuldsättningen, berättar Mikael.

För de enskilda personer som han möter i sitt arbete är spelberoendet en katastrof. Det påverkar den enskilde men också de närmast anhöriga. Spelberoende är inte något som syns på samma sätt som droger eller alkoholmissbruk.

– Det är unikt i och med att det varken syns eller luktar. Det kan pågå i många år, det påverkar både ekonomin och den psykiska hälsan. Många spelberoende har självmordstankar och kan också behöva hjälp av sin husläkare och få träffa psykolog, säger Mikael Nordgren.

När en person kommer till honom kan de först få fem inledande samtal. Efter biståndsbedömning kan de sedan få träffa honom en längre period för kognitiv beteendeterapi, kbt.

– För de flesta räcker det inte med fem samtal utan de får träffa mig flera gånger. En behandling brukar ta ungefär sex månader till ett år.

Läs också: Erik behöver hjälp att komma ur sitt spelberoende