INSÄNDARE 2023-04-13 KL. 08:05

Är ni stolta över det här också?

Av Anna Knautz

Är ni stolta över det här också?
Foto: Adobe

Moderaterna är så stolta över resultatet av ”ett aktivt och målriktat arbete” där ett ”förändringsarbete för en ökad kvalitetsutveckling startar i klassrummen där lösningen alltid kommer ligga i en lokal kontext utifrån de särskilda förhållandena på respektive skola”.

Är de lika stolta över flytten från egna små lokaler för drygt tre läsår sen där elever i behov av särskilt stöd och litet sammanhang, smygintegrerades in i ett gigantiskt sammanhang på ett av Vallentunas nybyggda flaggskepp till skola?

Trots lugnande besked från både den gamla skolledningen och resurscentrum inför skolbytet, att det skulle bli så bra och att andra lösningar fanns om det inte skulle fungera, så fungerade det alltså inte. Som mamma försökte jag driva nätverksmöten mellan hab, ledning, resurscentrum och skolhälsovård för en fungerande skolgång för vårt barn, men när inte heller de fungerade blev det bara locket på från alla instanser utom hab.

Men det klart, en ”fantastiskt kompetent rektorsgrupp” med ”kompetens och förmåga… att ansvara för sin organisation”, kan ju inte ställas till svars för att en hyperaktiv elev med stora koncentrationssvårigheter gått ut mellanstadiet med underkänt i hälften av alla skolämnen?

Ett stort tack iallafall till Anette, Carina och Niklas som följde med flytten mellan skolorna, för trygghet och struktur.

Vänliga hälsningar
Anna Knautz