INSÄNDARE 2024-04-11 KL. 08:45

Insändare: Räck upp handen på nästa föräldramöte

Av Svenskt Näringsliv Stockholm

Listan med fördelar av att driva UF-företag kan göras lång. Men möjligheten att som elev få göra det är beroende av skolans inställning till att inkludera UF i undervisningen.

Insändare: Räck upp handen på nästa föräldramöte
Nathalie Marnell Foto: Pressbild

Allt för många unga som kommer ut på arbetsmarknaden saknar grundläggande ekonomisk förståelse och företag som rekrytera unga vittnar ofta om bristande attityd och engagemang. Därtill ser vi en oroväckande trend att nyföretagandet har minskat de senaste åren. Att unga människor vågar satsa på sina idéer och därmed skapar nya framgångsrika företag är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Det är dags att du som förälder kräver att ditt barn får med sig entreprenörskap från sin utbildning.

Enligt läroplanen för gymnasieskolan, GY11, ska skolan ”bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.” Ett enkelt sätt för skolan att möta denna målsättning är genom att ge eleverna tillgång till Ung Företagsamhets (UF) värdefulla program.

Listan med fördelar av att driva UF-företag kan göras lång. Men möjligheten att som elev få driva UF-företag är beroende av skolans inställning till att inkludera UF i undervisningen. Detta resulterar i att UF inte är tillgängligt för alla. I Vallentuna är det endast 19% av gymnasieleverna som driver UF-företag. I Sverige som helhet är samma siffra 34%. Många elever i Vallentuna går med andra ord miste om nyttig kunskap och erfarenhet. Det är vanligt att gymnasieelever som läser ekonomi erbjuds att göra ett UF-år, men det är fortfarande ovanligt på exempelvis yrkesprogram och många andra inriktningar. Detta tankesätt måste vi ändra. Alla behöver den här kompetensen.

Teknologin utvecklas i snabb takt och nya yrken och branscher uppstår hela tiden. Den senaste tidens snabba utveckling inom AI visar tydligt att många av morgondagens yrken inte kommer se likadana ut som idag. Men en sak är säker. De kompetenser som entreprenörskapet bygger på – att ha en positiv attityd, att vara öppen för förändring och att vara beredd att ta initiativ – kommer alltid vara värdefulla egenskaper.

Så, förälder, ta ditt ansvar. Räck upp handen på nästa föräldramöte och fråga i vilken utsträckning ditt barn erbjuds kunskaper om ekonomi och entreprenörskap. Får ditt barn tillgång till UF? Och om inte, ifrågasätt varför. Både ditt barn och samhället har allt att vinna på det.

Nathalie Marnell

Näringspolitisk rådgivare,

Svenskt Näringsliv Stockholm