INSÄNDARE 2024-04-18 KL. 11:30

Insändare: Lyssna på Ulf Lundell och Carin Götblad!

Av Lennart Jonsson

Insändare: Lyssna på Ulf Lundell och Carin Götblad!
Foto: Adobe

Vi har nu rekord i sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, rekord i skjutningar, skolan har problem med böcker och betyg, sjukvården, vägarna och järnvägen behöver mer resurser, försvaret behöver växa, apoteken saknar viktiga beredskapslager. Listan med behov och klagomål kan göras hur lång som helst. Men möjligheten att förändra riktningen är stor om vi agerar gemensamt. Nu.

Det finns forskning som stöder att man mår bättre om man hjälper andra. Det är ett viktigt skäl till att de som jobbar i vården mår bättre än sönderstressade tjänstemän.

Det finns forskning som visar att i krislägen klarar man sig inte själv utan behöver sina medmänniskor. Inte för intet att man redan under medeltiden bodde i byar för att hjälpa och skydda varandra mot vilda djur och andra faror. Ännu ett exempel på att vi genom att använda historiska goda erfarenheter så kan Sverige idag vända dåliga trender åt rätt håll.

Det finns även forskning som stöder att man blir mer framgångsrik och mår bättre om man är generös och givmild jämfört med den som är snål och egoistisk. Medmänskliga drag som ska tas tillvara. Det visar forskning av Whartonprofessorn Adam Grant.

Tre grundpelare som vi ska ta till oss och förädla ytterligare.

Carin Götblad är polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen. När hon fick frågan hur vi skall komma till rätta med gängvåldet och alla andra problem, så svarade hon direkt ”Jag tror det krävs en ny folkrörelse”.

Väldigt rätt och jag instämmer – och det gäller inte enbart gängvåldet. En folkrörelse skulle ge Sverige medvind inom många fler viktiga områden.

Den folkrörelse vi talar om svepte över Sverige i början på 1900 talet. Sverige var då ett nersupet fattigt land som behövde vända trenden. Starka krafter inom nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen gjorde gemensam sak och byggde upp ett friskt land. Man skapade bygdegårdar, fotbollsplaner och dansbanor och mycket mer. Det mesta skedde med frivillig arbetskraft och ideella insatser.

Det gav var och en den så viktiga känslan att vara behövd.

Hela denna våg skapade en enorm livsglädje, gemenskap och många föreningar och anläggningar som fortfarande lever kvar. Samarbete, positiv respekt för varandra och sunda värderingar gav bevis på bevis på vad det går att åstadkomma – tillsammans.

Oavsett ålder, kön, bakgrund, härkomst.

Exakt det som saknas idag och i stället ger feta svarta negativa rubriker om vart landet är på väg.

Men detta är inte en idé om att backa bandet. Tvärtom:

Vi måste ta tidigare erfarenheter och gemensamt förädla dem till vad som krävs idag.

Var ska vi då börja? Det måste börjas i tid. Föräldrar är en central målgrupp som ju vill sina barns bästa för att de ska få en framtid. Unga föräldrar har helt klart en uppgift att redan från Dag 1 lära nästa generation en attitydförändring: att vara rädda om och respektera naturen och klimatet, våra medmänniskor, lärare, skolmaterial, vårdpersonal, mm. Ja hela samhället. Helt enkelt inse att deras barn har en möjlighet att genom rätt beteende idag skapa en ljus framtid för dom själva.

En positiv respekt där man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Föräldrarnas ansvar är något som diskuteras alldeles för lite.

Att som förälder förstå att om ens barn ex får delta i en idrottsrörelse med korrekt laganda eller få den unika möjligheten att ex genom skolan besöka ett äldreboende där man både ger och tar erfarenheter så ger detta barnen en självkänsla och framtidstro

Sverige är ett av världens bästa länder med demokrati, yttrandefrihet, tryckfrihet, rättssäkerhet, klimatambitioner, fri sjukvård, gratis utbildning mm mm Listan kan göras hur lång som helst. Vi måste vara rädda om allt detta som tidigare generationer skapat.

Ulf Lundell sjunger ”hjälp din granne bära tungt” svårare än så är det inte. Han sjunger även ”det är folket som bygger landet!”. Klokt. Sant. Dessutom ”Vi går mot bättre tider - tro mej tro mej!” Tre citat som rymmer det vi behöver förstå och ta tag i. Nu!

Vi behöver en folkrörelse med nya attityder där vi respekterar allt bra vi har och vad vi tillsammans kan åstadkomma för att alla skall känna sig behövda och må bättre istället för att sjukskriva oss på grund av psykisk ohälsa eller springa runt och skjuta varandra.

Lennart Jonsson