INSÄNDARE 2024-03-07 KL. 09:00

Insändare: Vallentuna matmarknad bidrar till en hållbar tillväxt och ett motståndskraftigt Sverige!

Av Moderaterna i Vallentuna

Insändare: Vallentuna matmarknad bidrar till en hållbar tillväxt och ett motståndskraftigt Sverige!
Camilla Blacker Wallinsson och Johan Skog. Foto: Pressbild

Moderaterna i Vallentuna vill prioritera att erbjuda lokalproducerad och hållbar mat i kommunens skolor och särskilda boenden. Den offentliga måltiden i Sverige har stor möjlighet att med inköpen påverka livsmedelssystemet så att det ställer om och blir mer hållbart. Det är därför viktigt för oss att möjliggöra och verka för att lokala producenter kan erbjuda sina varor till kommunen utan att det ska behöva vara administrativt tungt och innebära en ekonomisk risk för våra småföretagare och lantbrukare.

Detta möjliggörs nu genom Alliansens satsning på Vallentuna matmarknad där lokala producenter ges möjligheten att sälja livsmedel till kommunen på ett enklare och mer flexibelt sätt än traditionella ramavtalsupphandlingar som primärt gynnar storskalighet och massproduktion. Matmarknaden är i uppstartfarten och har precis fått sin första leverantör, något som vi moderater är otroligt glada över och vill fortsätta utveckla med fler lokala leverantörer. Via Vallentuna matmarknad kan kommunens efterfrågan av lokalt producerade råvaror bidra till möjlighet för fler företag i den gröna näringen att starta upp eller etablera sig i kommunen och att befintliga lokala företag och producenter kan utöka sin produktion.

En rolig del av Vallentunas matmarknad är samarbetet med Vallentunas kommunala skolor där skolorna får möjlighet att besöka Vallentunas gårdar och producenter. Med lokala producenter ges ökade pedagogiska möjligheterna till att lära våra barn om hur de livsmedel de äter i skolan produceras - från jord till bord.

Förutom att bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet bidrar Vallentuna matmarknad till att öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel vilket är av ytterst stor vikt för Sveriges motståndskraft i händelse av kris eller krig.

Moderaterna vill prioritera trygghet, hållbarhet och kvalitet. Det är vår ambition och förhoppning att den mat som framöver produceras och serveras i kommunens regi i allt större grad kommer via Vallentuna matmarknad.

Johan Skog (M)

– Kommunstyrelsens ordförande

Camilla Blacker Wallinsson (M)

– Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden