INSÄNDARE 2024-05-23 KL. 12:03

Insändare: Ett gott företagsklimat är grunden för vår gemensamma välfärd

Av Johan Skog (M)

Insändare: Ett gott företagsklimat är grunden för vår gemensamma välfärd
Foto: Pressbild

Varje år genomförs en undersökning där företag som varit i kontakt med Vallentuna kommuns myndighetsutövande delar får svara på hur upplevelsen har varit. I årets svar på dessa enkäter ges kommunen ett Nöjd Kund Index som är det näst högsta sedan vi började 2012. I tillägg till detta kan vi med glädje konstatera att Vallentuna även ges ett högsta resultat någonsin inom Nöjd Upphandlings Index. Detta är ett resultat av ett fokuserat arbete och tydliga politiska prioriteringar.

I veckan kom även Svenskt näringsliv med sin årliga undersökning om lokalt företagsklimat där utfallet glädjande för Vallentuna var det högsta resultatet någonsin. Företagen upplever att kontakten med och tillgängligheten till kommunens tjänstemän förbättras. Det är en positiv utveckling då tillgängligheten till myndighetspersoner och allmänt regelkrångel är det största hindret för tillväxt och att företag kan utvecklas. För arbetet framåt lyfter företagen i Vallentuna särskilt att arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten måste fortsätta. Det är ett besked från företagen helt i linje med Moderaternas och Alliansens politiska prioriteringar.

Näringslivet genererar både inkomster till de anställda samt skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Branschorganisationen Företagarna släppte i april 2024 en rapport som visar på att 62% av Vallentunas skatteintäkter generas av näringslivet. I rena pengar är detta strax under 1,2 miljarder kronor.

Med denna kunskap är det enkelt att förstå hur viktigt vårt näringsliv är, vilket också tydliggörs i Vallentunas kommunplan och budget där hållbar tillväxt är ett av de tre målen. Vallentuna är fortsatt på god väg mot att vara en av de mest företagsvänliga kommunerna i Sverige. Att tillväxten är hållbar är en självklarhet för oss och här bidrar Agenda 2030 till vårt hållbarhetsarbete.

Det ska vara en självklarhet att företagare som kontaktar Vallentuna kommun ska få ett professionellt och gott bemötande samt svar på sina frågor. Handläggningstiden vid tillståndsprocesser ska alltid sträva mot att vara så effektiva som möjligt med kundens bästa för ögonen inom lagens ramar.

Årets resultat ser vi som ett kvitto på att Vallentuna är en bra plats för människor och idéer att växa på.

Johan Skog (M)

Kommunstyrelsens ordförande