INSÄNDARE 2024-04-18 KL. 11:00

V: Är fler privata brunnar i Vallentuna drabbade av miljögifter?

Av Vänsterpartiet i Vallentuna

V: Är fler privata brunnar i Vallentuna drabbade av miljögifter?
Vatten. Foto: Privat

I januari 2023 ställde Vänsterpartiet en fråga till Bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Elwe Nilsson gällande sänkta gränsvärden för den så kallade evighetskemikalien PFAS i dricksvatten. Vi frågade bland annat hur kommunen följer upp halterna av PFAS-nivåerna i privata brunnar.

Vi fick till svar att det inte finns någon budget för detta och att det är fastighetsägarnas fulla ansvar att provta sina egna brunnar. Det är ingenting som skattebetalarna ska stå för enligt Elwe Nilsson.

När kommunen i oktober 2023 utförde markprover i samband med planeringen av ett nytt verksamhetsområde i Okvista, med plats för flera företag, visade det sig att vattnet i området har så höga halter av PFAS att det är otjänligt.

Fyra månader senare provtogs även privata brunnar omkring provstället. Provsvaren resulterade i att vattentankar placerades ut hos drabbade fastighetsägare. Om inte området vore planerat för bebyggelse, så hade de höga halterna inte upptäckts.

Vi vet att det finns depåer med höga halter av PFAS även i Gillinge och området har varit på tapeten för sanering, men än har ingen sanering skett.

Vänsterpartiet återuppväcker nu frågan i Kommunfullmäktige om det verkligen är ansvarsfullt gentemot berörda Vallentunabor att hävda att det inte finns någon budget för att provta närliggande privata dricksvatten, som ju rimligtvis innehåller förhöjda nivåer av PFAS, nu när vi vet att vattnet i Okvista i vissa delar har kraftigt förhöjda värden.

Cristina Svedberg

Vänsterpartiet, Vallentuna