INSÄNDARE 2024-04-04 KL. 11:30

Insändare: En avgiftsfri Kulturskola är en satsning på framtiden

Av Vänsterpartiet Vallentuna

Insändare: En avgiftsfri Kulturskola är en satsning på framtiden
MUSIK FÖR ALLA. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur, oavsett föräldrars ekonomi, anser insändaren. Foto: Privat

Kursen ”Kulturverkstad” ges på flera av Vallentunas grundskolor under fritidstid och ska ses som en lekfull introduktion till Kulturskolans övriga kursutbud. Kursen innehåller något moment av varje ämnesområde kulturskolan erbjuder och antas leda till att barnen sedan söker sig till Kulturskolans ordinarie kurser. Kulturförvaltningen föreslår att kursen ska bli permanent avgiftsfri och målet tycks vara att ett ökat antal elever i Kulturskolans ordinarie utbud resulterar i att intäktskraven uppfylls. Motivet är alltså ekonomisk vinning.

Vänsterpartiet tycker det är bra att kursen görs avgiftsfri, men vill ha med tillägget att övriga kursavgifter ska halveras, som ett steg mot en helt avgiftsfri kulturskola. Detta för att alla barn och ungdomar ska ha samma möjlighet att delta, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

När ämnet togs upp till diskussion i Kommunfullmäktige, hävdade Moderaterna att familjer som inte har råd att låta sina barn delta i Kulturskolans kurser, får söka ekonomisk hjälp på annat sätt. Vi gissar att han menar genom försörjningsstöd från socialtjänsten i kommunen, vilket bara beviljas vid akut ekonomisk kris och där familjen eller individen står helt utan intäkter. De familjer som dagligen snålar för att få vardagen att gå ihop utan att vara beroende av försörjningsstöd, tänker man sällan på när man själv inte har det problemet.

Det är viktigt att alla barn får samma möjlighet till meningsfulla aktiviteter, oavsett om det gäller idrott, kultur, natur eller någonting annat. Med Moderaternas resonemang utesluter man en stor del av Vallentunas barn och ungdomar från dessa aktiviteter.

I Vänsterpartiets budget är Kulturskolan avgiftsfri. Vi har råd.

En avgiftsfri Kulturskola är en satsning på framtiden.

Cristina Svedberg

Vänsterpartiet Vallentuna