INSÄNDARE 2022-09-01 KL. 09:28

(C): Ett kvitto på att vi är på rätt väg!

Av Centerpartiet i Vallentuna

(C): Ett kvitto på att vi är på rätt väg!
Foto: Pressbild

Genom ett aktivt friluftsliv skapas både gemenskap och ett hälsosammare liv. En meningsfull fritid kan bidra till att fånga upp ungdomar på glid och inkludera fler unga i en gemenskap. I förlängningen kan ett meningsfullt engagemang förhindra skadegörelse och att unga hamnar i missbruksproblem. Här är ideella krafter i våra föreningar, som arbetar utan ekonomisk vinning, ovärderliga. Våra idrottsplater är här ryggraden.

Att delta i naturliga nätverk ger delaktighet, vidgade vyer och umgänge. Det leder till ökad acceptans och tolerans. Satsningar på spontanidrott bidrar till god hälsa och sammanhållning vilket utgör en naturlig generations- och integrationsbrygga. Detta är Fritidsnämndens fantastiska uppdrag – tillsammans med, föreningssamverkan, ungdomsverksamheten, Aktiv Fritid, Funkisverksamheten och Träffpunkterna.

Spontana aktiviteter, så som utegym (som hela tiden byggs ut), elljusspår, badplatser, skidspår, vandringsleder, skridsko med mera är mycket uppskattade och har varit särskilt värdefulla under pandemin. Dessa fortsätter vi utveckla i hela kommunen. Satsningarna på ”Snapptunafältet som ett allaktivitetsfält fortsätter. Lite som Vallentuna kommuns ”Gärdet” – med en äventyrspark nästa år inom Riskfull Play projektet. Redan i år har vi kunnat utöka Discgolfbanan till 18 hål.

Vi i Alliansen har även under mandatperioden utökat verksamheten med Träffpunktsverksamhet för äldre, förlängt issäsongen i en av våra ishallar och utökat Hälsans stig. Ungdomsgårdarna Mega och Haket och våra Ungdomsfältare är en väldigt viktig trygghetssatsning. Denna viktiga verksamhet vill vi utveckla i övriga kommundelar. I Karby hoppas vi snart kunna öppna Haket, Biblioteket och Träffpunkten för äldre i nya stora lokaler i anslutning till Karbyskolan.

Den 8 september inviger vi elljusspåret i Kårsta. Det blir kommunens fjärde elljusspår. Ännu ett elljusspår planeras i Kristineberg. Det finns inom kommunens förvaltningar även pågående planer om en vandringsled kring Vallentunasjön. Vår lyckade simskoleverksamhet i Kvarnbadet har utvecklats till simskolor både vid Toftesta holme i Garnsviken och Bergsjön i Kårsta. Detta är bara ett litet axplock av vad vi redan gör och planerar.

En av våra utmaningar för de kommande fyra åren tror jag är att ännu effektivare samarbeta om fritids- och kulturprojekt med närliggande nämnder och förvaltningar – inte minst med skolan och alla våra ideella föreningar och även våra grannkommuner.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg är att Vallentuna har gått från plats 151 år 2018 till 102 nu på listan bland landets bästa friluftskommuner i Naturvårdsverkets mätning.

Lars Carlsson ordf, Fritidsnämnden i Vallentuna kommun.