INSÄNDARE 2022-08-12 KL. 13:00

C: Ett livskraftigt lantbruk är livsnödvändigt

Av Centerpartiet i Vallentuna kommun

C: Ett livskraftigt lantbruk är livsnödvändigt
Torbjörn Einarsson (C) och John Drougett. Foto: Pressbild

Vi måste alla ha mat – flera gånger om dagen. För att livsmedelsproduktionen ska öka och för att möjliggöra miljöinvesteringar måste lantbrukets företag vara lönsamma.

Centerpartiet går till val på att stärka de gröna näringarna genom förenklingar och sänkta kostnader på alla politiska nivåer. I EU kämpar vi för att kraven inom miljö- och djurskydd ska vara lika i alla länder. En av Centerpartiets framgångar är att man i EU nu bara får ge antibiotika till konstaterat sjuka djur och inte i tillväxtfrämjande syfte.

I över 100 år har Centerpartiet i Riksdagen kämpat för ett livskraftigt lantbruk. Vi vill bland annat reformera miljö- och djurskyddskrav samt andra regelverk för att se till att syftet med reglerna står i förgrunden och att reglerna inte leder till onödig byråkrati. EU-direktiv ska aldrig övertolkas. Vi arbetar också för en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel vilket ger fördelar för lantbrukarnas ekonomi, klimatet och Sveriges beredskap.

I Vallentuna kommun ska Alliansen, bestående av C, M, L och KD, fortsätta satsningen på att köpa in livsmedel producerade i Vallentuna till skolmåltider och äldreomsorg. Svenska lagar ska liksom EU-direktiv inte heller övertolkas. Centerpartiet i Vallentuna kommun vill därför inrätta en förenklingskommitté vars uppgift ska vara att ta bort all onödig byråkrati såväl för företagare, invånare samt kommunen själv och därmed möjliggöra att avgifterna för olika typer av tillstånd och tillsyn sänks – allt från bygglov till livsmedelstillsyn.

För att säkra livsmedelsförsörjningen i en växande storstad måste kommunen fortsatt undvika att planera byggen på åkermark och byggen på privatägd mark ska inte planeras utan dialog med ägaren. Äganderätten är helt grundläggande för att lantbrukare ska våga satsa i en bransch där tidsperspektivet snarare handlar om generationer än kvartal.

Vi vill även passa på att bjuda in intresserade till en dialog om lantbruket i Markims församlingshus den 13 augusti kl. 14:00-15:30!

Torbjörn Einarsson, ordförande Centerpartiet i Vallentuna kommun
John Droguett, vice ordförande Centerpartiet i Vallentuna kommun