INSÄNDARE 2022-08-04 KL. 10:30

C: Grundskolor behöver finnas i alla kommundelar

Av Centerpartiet i Vallentuna

Skolan är grundbulten i i samhället och det är därför glädjande att skolorna i Vallentuna kommun hör till den bästa fjärdedelen i landet. Det är ett resultat av en flerårig satsning på skolverksamheten i kommunen. Vi är mycket stolta över att skolorna i kommunen håller en hög kvalitet, men vi vet samtidigt att det finns mer att göra.

Centerpartiet i Vallentuna kommun kommer därför även fortsättningsvis satsa stort på hela skolverksamheten i kommunen. För oss är det viktigt att hela kommunen ska leva och därför behöver det finnas grundskolor i alla kommundelar även i framtiden. Alla barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas en trygg och god skolgång. Ett led i detta är att säkerställa att likvärdigheten mellan våra skolenheter i kommunen är hög. I Vallentuna kommun finns det ett behov av en dedikerad högstadieskola och därför vill vi se att en skola för årskurserna sju till nio öppnas i kommunen. På så sätt skulle vi kunna få fler elever att gå kvar även på högstadiet inom kommunens gränser.

Forskningen visar att lärarna är nyckeln till en framgångsrik skola och därför fortsätter vi att satsa på våra lärare genom att erbjuda höga lärarlöner och arbetsvillkor i toppklass! Vi vill även anställa fler specialpedagoger och speciallärare för att ytterligare säkerställa att alla elever får det stöd de är i behov av.

På så sätt stärker vi skolan ytterligare och ger alla elever förutsättningar att lyckas och nå kunskapsmålen i Vallentuna kommun.

Torbjörn Einarsson, Ordförande för Centerpartiet i Vallentuna kommun

John Droguett, Vice ordförande för Centerpartiet i Vallentuna kommun