INSÄNDARE 2022-06-09 KL. 14:30

(C): Klimatet kan inte vänta!

Av Centerpartiet i Vallentuna

(C): Klimatet kan inte vänta!
Torbjörn Einarsson. Foto: Pressbild


John Droguett. Foto: Pressbild


För Centerpartiet är det prioriterat att arbeta för ett klimatneutralt samhälle och en bättre miljö.

I den globaliserade värld vi lever i, är Vallentuna kommun en aktör som både kan bidra och göra skillnad. Av den anledningen är det ytterst viktigt att vi som kommun har ett klimat- och miljöperspektiv i alla beslut som tas.

Vi är ett liberalt och grönt parti som ingår i ett allianssamarbete i kommunen. På så sätt påverkar vi på riktigt. Vårt politiska inflytande har bl.a. bidragit till att kommunen har ett miljöfokus i samhällsplaneringen, en omfattande miljö- och klimatstrategi samt en upphandlingsrätt som gynnar närodlat och närproducerat. Vi är stolta över att vara ett av de partier som, utan tvekan, har störst inflytande i miljö- och klimatfrågor av alla i kommunen.

Samtidigt har kommunen mycket mer att göra och möjligheterna är många. Därför kommer Centerpartiet under kommande mandatperiod kavla upp ärmarna och fokusera ännu mer på klimatfrågorna.

Kommunens byggnader har stora takytor, vilka vi vill täcka med solceller. I sämre sollägen bör gröna tak övervägas för att bidra till biologisk mångfald, bättre luftkvalitet och dagvattenhantering. Kommunala gräsmarker kan med fördel göras om till slåtterängar för den biologiska mångfaldens skull. Vidare vill vi låta all energi i kommunen bli förnybar samt att kommunen underlättar för både medborgare och företag att kunna sätta upp solcellsanläggningar och småskaliga vindkraftverk.

De fordon som ägs av kommunen bör skyndsamt bli fossilfria och laddstationer för elbilar bör installeras på flera olika platser i hela
kommunen.

En röst på Centerpartiet i Vallentuna är en röst på en liberal och grön politik, som säkerställer att miljö- och klimatfrågor prioriteras i det politiska arbetet i kommunen.

John Droguett, vice ordförande Centerpartiet i Vallentuna kommun

Torbjörn Einarsson, ordförande Centerpartiet i Vallentuna kommun