INSÄNDARE 2022-04-21 KL. 12:00

C: Liberala värderingar är viktigare än någonsin

Av Centerpartiet i Vallentuna

C: Liberala värderingar är viktigare än någonsin

Vi lever i en tid av osäkerhet och turbulens. Pandemin har drabbat alla länder och kriget i Ukraina har förändrat den Europeiska säkerhetsordningen i grunden. Centerpartiet står för samarbete med alla liberalt sinnade krafter i kommunen, i Sverige och i världen.

I den svåra svenska parlamentariska situationen har Centerpartiet tagit ansvar för att hitta lösningar. Vi har drivit en liberal reformagenda som varit viktig för småföretagen, jobben, landsbygden, vården och klimatet.

I kommuner och regioner runt om i Sverige har vi genom samarbeten med olika partier kämpat för att utveckla välfärden, vården, skolan, tryggheten, miljöarbetet och företagsklimatet. I Vallentuna kommun är vi särskilt stolta över vårt väl fungerande samarbete med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna!

Centerpartiet i Vallentuna kommun driver en politik som ger småföretagen ökade möjligheter att skapa nya jobb. Vi arbetar för att hela kommunen ska leva. Vi driver klimatarbetet framåt. Vi vill ge kvinnor och män lika möjligheter samt slår vakt om allas lika värde. Vi vill ha en skola med valfrihet där varje elev får förutsättningar att lyckas.

Valet i september kommer att bli ett vägval mellan å ena sidan samarbete och ansvarstagande av liberalt sinnade partier och en ytterkantspolitik präglad av misstro, skuldbeläggning och minskad frihet. Centerpartiet går till val på våra liberala värderingar och för en politik som gör skillnad i vardagen. E

n röst på Centerpartiet är en röst på en grön, liberal politik för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft här hemma och ute i världen. Det är en röst för mod och nytänkande för att hitta politiska lösningar som för Vallentuna kommun och Sverige framåt!

Torbjörn Einarsson,
ordförande Centerpartiet
i Vallentuna kommun
John Droguett,
vice ordförande Centerpartiet
i Vallentuna kommun